pagine viste: ...
...no javascript...
phone
Opzioni grafiche:
T
T
T
Ti
Ti
Benvenuto, visitatore
     
Mon 28 September, 21:19:00
logo


bookmark Metti nei segnalibri
qr code

Немска Каламбуриада (преводи на немска лека поезия)

(poesia umorismo, lungo - per tutti)
Tempo di lettura: un'ora o più
28 visite dal 16/02/2020, l'ultima: 3 mesi fa.
Vuoi essere il primo a recensire o commentare questa opera?

Autore di quest'opera:

Altre opere dell'autore

Titoli simili:
nessuno

Descrizione: In Bulgarian. Това са преводи на редица немски леки и хумористични стихове на български. Включени са неща, които са се харесали лично на автора, като най-добре е представен Ерих Кестнер, после следват Вилхелм Буш, Кристиан Моргенщерн, и други.

Incipit: In Bulgarian. Тук са събрани редица мои преводи от немски. Те не винаги са лека поезия или каламбури, особено Ерих Кестнер, с когото започвам, но тъй като неговата поезия отговаря на афинитета на преводача към прости и запомнящи се детски рими, както и към по-скоро философско (дори цинично, при нужда) виждане за нещата, нежели на емоционални описания на ситуации (които, най-често, са лишени от особен смисъл), то всичко това е сложено под една обща шапка. Освен това по-нататък има епиграми и ...


Немска Каламбуриада (преводи на немска лека поезия)
voce
file: temp2.htm
size: 362,80 KB
Tempo di lettura: un'ora o più
(se Leggi e ascolta non funziona bene,
clicca e scarica il documento originale (nwinfo))Elenco Tag dell'opera:
#bulgarian(22)    #christian morgenstern(1)    #erich kestner(1)    #funny(20)    #german(2)    #light(4)    #nonsenses(8)    #poetry(10)    #sources(2)    #translation(3)    #verses(4)    #wilhelm bush(1)    #calembours(4)Recensioni: 0 di visitatori, 0 totali.

Nota: Scrivere recensioni e commenti alle opere è uno dei motori principali di questo portale artistico. È solo grazie a esse che, infatti, gli autori possono migliorarsi e i visitatori orientarsi. Se sei un autore, inoltre, scrivere recensioni e commenti a opere altrui incentiverà i destinatari a fare altrettanto con le tue.

Testo della recensione o del commento (min 30, max 5.000 battute)

Mancano 250 battute affinché questa recensione possa partecipare al nwClub dei Recensori.

Nota: stai per confermare la recensione o il commento al lavoro dell'autore Chris Myrski. Prima di proseguire, però, se hai necessità di discutere più a fondo di questa opera con l'autore, puoi iniziare una discussione più ampia e dettagliata usando la nwsezione apposita del nostro forum. Tale discussione, se non è già stata aperta, dovrà essere creata con il titolo:

"Немска Каламбуриада (преводи на немска лека поезия) - Chris Myrski".

Le recensioni offensive, volgari o di chiacchiere saranno eliminate dallo Staff.

Nota: le recensioni e i commenti devono essere lunghi almeno 30 battute e devono riguardare il contenuto dell'opera, meglio se critiche, costruttive e collaborative.

Nota: le recensioni e i commenti sono tuoi e modificabili per 2 giorni, dopodiché diventeranno di proprietà dell'autore che hai recensito o commentato.


NO JAVASCRIPT
NO BUTTON
Recensisci/commenta nwun'opera a caso.


up - files - recensioni e commenti - opere correlate -
L'Opera è messa a disposizione dall'autore sulla base della presente licenza:

Licenza Creative Commons
Немска Каламбуриада (преводи на немска лека поезия) di Chris Myrski è pubblicata sotto licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.
L'opera di riferimento si trova su www.BraviAutori.it.
(Licenza di default del sito)
(nwClicca qui per info sulla protezione delle opere)

up - files - recensioni e commenti - opere correlate -


Elenco delle opere che condividono una o più tag con questa opera

descrizione: In Russian. Здесь 3 тома моей публицистики, состоящей из 4-х разделов: “Для Журналов”, “Для Газет”, “Фельетоны” и “Другие”, которая охватывает очень большой период времени, примерно с 1990 и до 2017, когда я решил положить конец этой огромной книги.

incipit: In Russian. Эта книга содержит всю мою публицистику, писанную в периоде демократичного перехода в Болгарии, который начался в 1989 году, но не окончился за почти 30 лет, судя по нашим темпам и неразберихам. Всё таки даже к 2000-му году набралось немало вещей, так что я решил собрать их в одно место. На базе времени, в котором я их писал, логично ожидать, что они будут третировать в основном демократический феномен ...

#russian(14)    #economy(3)    #ideas(7)    #independently(3)    #politics(37)    #popularly(20)    #publicistics(3)    #untraditionally(3)    #bulgaria(12)


descrizione: In Bulgarian, “Open Letter to Bulgarian Public” by invented Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with the misery, our image, and a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.

incipit: Аз считам за свой дълг да ви информирам за някои невероятни куриози в пенсионната ни система, а оттам и за други моменти от социалната ни политика, която, откакто дойде демокрацията ни, хич я няма, и по вина на които (както и на други, разбира се) ние сега сме на последно място по бедност в Европейския Съюз (с единствената надежда да минем поне на предпоследно място само ако нашите евро-депутати успеят да убедят някак-си Съюза да приеме и Албания в него). Писмото е много дълго ...

#bulgarian image(3)    #fight with misery(3)    #important topics(3)    #in bulgarian(11)    #pensioner curiosities(3)    #open letter(6)


descrizione: In Russian. Это небольшая папка с вещами, писанные на русском и в основном для всех СНГ-цев. В последствии, однако, я решил претворить её на английском, на этот раз якобы для всех арабов и т.д., но это не совсем то, вещи адаптированы к аудитории.

incipit: In Russian. Содержание./ Уроки болгарского [короткое ознакомл. с болг.]./ Под болгарским флагом [1а брильянтовая идея связанная с болг. да НЕ флагом]./ СНГ, или по другому? [письмецо всем СНГ-цам об имени сообщества]./ Гневное продолжение (темы о болг. языке) [болг., рус., и анг. языки, фонетика, грамматика, внутри- и внешне- полит. значение, и проч.]./ Опус 137 [посвящённый славянам всем, которые очень ... славные люди]./ Не мечите бисера перед ... русскими (и СНГ-цами) [прощальный материал]./

#etymology(18)    #grammar(2)    #important(7)    #in russian(8)    #languages(3)    #phonetics(2)    #policy(1)    #russia(7)    #bulgaria(12)


(racconto giornalismo, medio)  di nwJotata

descrizione: In English: says what was in the Open Letter in Bulgarian, gives non-standard info about the country & the author, then an idea for using of Latin alph. for writhing of all languages, with funny examples, then how the author can be used, some poetry.

incipit: This material has to fulfill several purposes, namely: to explain why I decided to "pollute" your site with this strange Bulgarian language, to give a possibly brief summary of what was in the mysterious Open Letter, to provide the readers on this site with some non-standard information about Bulgaria, to tell you something about the very author, then to make you acquainted with one my idea for using of Latin alphabet for sufficiently good writing of ALL world languages, to use it as example ...

#latin alphabet(1)    #acrostic(4)    #barbarism(3)    #bravi autori(2)    #etymology(18)    #misery(2)    #own idea(3)    #translation(3)    #bulgaria(12)


descrizione: Това е популярна студия за комунизма като религия, научно разработена, от /аполитична/ гледна точка (така че и комунистите не са съгласни с тезите), с елементи на НФ в края за една нова религия, плюс много-езично стихотворение като Приложение.

incipit: Въпреки многократните разисквания за вредата или ползата от комунизма, разисквания, които обикновено не водят до безспорни изводи, защото всяко нещо зависи от времето и мястото, всяко лекарство — от дозата, всяко управление — от обекта на управление, всяка демокрация — от демоса, и прочее, изглежда че настоящото разглеждане е необходимо за нашия народ, или поне за мислещата част от него. Необходимо е не толкова за да открие нови виновници за кризата или катастрофата в България , а за да ...

#atheism(9)    #impartiality(5)    #in bulgarian(11)    #multilingua(5)    #philosophy(24)    #religion(21)    #science fiction(5)    #utopia(14)    #communism(14)


descrizione: In Bulgarian. Книгата има вид на сборник от Манифести на 12 измислени политически партии (+ 2 приложения), които са най-различни по характер, основно иронични или пародийни, но съвсем разумни и научно издържани. Този жанр аз наричам “политистика”.

incipit: *Историята на всички общества*, поне от 25 века насам, е история на *смяна на демокрация с диктатура и обратно*! Още в Древна Гърция непрекъснато са се сменяли периоди (най-често десетилетия) на някаква форма на демокрация (без това да се отнася за робите, разбира се) с периоди на тирания (наричана така, тъй като техните Диктатори се наричали Тирани). Подобна смяна се е осъществявала и по времето на Древен Рим, когато времена на демократично управление са се заменяли с абсолютна монархия. ...

#actual models(3)    #critique of democracy(3)    #humorous(4)    #in bulgarian(11)    #political aphorism(3)    #scientific(6)    #utopian(14)    #politics(37)


descrizione: In Bulgarian. Това е именно “върло” демократична поезия, т.е. анти-демократична. Но то надали има страна по света където интелигентните хора да харесват демокрацията - защото тя е прекалено вулгарна! Е, аз си казвам думата чрез леката ми поезия.

incipit: Ами, демокрацията е доста странен феномен, който аз разглеждам в други книги, но основните причини за нашите бъркотии се свеждат до: бързата и необмислена промяна, неопитните ни политици, тоталното отричане на тоталитаризма, загубата на всичките ни пазари, обезценяването на старите левчета, отсъствието на единомислие между партиите, заблудата за лесно забогатяване, заимстване само на отрицателното от Запада, и прочее. С една дума - в това, че ни беше /малко акъла/ за да намерим златната среда!

#in bulgarian(11)    #light verses(6)    #nonsenses(8)    #parodies(5)    #political(37)    #sundry(5)    #funny(20)


descrizione: In Russian, translation of the “Open Letter to Bulgarian Public” by Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with misery, our image, a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.

incipit: Я считаю своим долгом информировать Вас о некоторых невероятных курьёзах в Болгарской пенсионной системе, а оттуда и о других моментах социальной политики, которая, с тех пор как пришла демократия, практически отсутствует, и по вине которых (а и других) мы теперь на последнем месте по бедности в Европейском Союзе (с единственной надеждой перейти хотя бы на предпоследнем только если наши евро-депутаты сумеют как-то убедить этот Союз принять тоже и Албанию н нём). Письмо очень длинное …

#bulgarian image(3)    #fight with misery(3)    #hinted propositions(2)    #important topics(3)    #open letter(6)    #pensioner curiosities(3)    #in bulgarian(11)


(racconto giornalismo, lunghissimo)  di nwJotata

descrizione: In German, translation of the “Open Letter to Bulgarian Public” by Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with misery, our image, a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.

incipit: Ich halte es für meine Pflicht, Sie über einige erstaunliche Merkwürdigkeiten in Bulgarischen Rentensystem, und davon auf andere Momente unserer Sozialpolitik, zu informieren, welche Politik, seitdem unsere Demokratie kam, sehr niedergestiegen ist, und auf Schuld von diesen (wie auch anderen) Momenten wir sind jetzt am letzten Platz in Armut in der Europäischen Union (mit der Hoffnung zum vorletzten Platz zu übergehen nur wenn auch Albanien darin akzeptiert wird). Der Brief ist sehr lang ...

#bulgarian image(3)    #fight with misery(3)    #hinted propositions(2)    #important topics(3)    #open letter(6)    #pensioner curiosities(3)    #in bulgarian(11)

Elencate 10 relazioni su 42 -
 
10
20
 ... 
50
 


Nota: vi invitiamo a
Questo indirizzo email è protetto dagli spam.
Attiva JavaScript per vederlo.
eventuali termini o contenuti illeciti, scurrili o errati che potrebbero essere sfuggiti al controllo degli Autori o dello Staff.

up - files - recensioni e commenti - opere correlate -
PayPal

L'associazione culturale BraviAutori sopravvive solo grazie alle piccole donazioni. Se il nostro sito ti è piaciuto, se vuoi contribuire alla sua crescita e allo sviluppo di nuove iniziative, se ci vuoi offrire una pizza, una birra o proprio non sai scegliere chi far felice, considera la possibilità di fare una donazione. Oppure acquista uno dei nostri libri. Puoi usare PayPal (qui a fianco) oppure seguire le istruzioni in fondo a questa pagina. Per ulteriori informazioni, scrivete alla .


Grazie, e buon lavoro!

up

vota


siti web
siti web
siti web

php
Creative Commons
MySQL
Aruba.it
Contatori visite gratuiti
(questo indicatore conta le visite da parte di nuovi visitatori)
PhpBB3spotfree site


Per gli smartphone o per i computer lenti è disponible una visualizzazione più leggera del sito.

informazioni sulla tua navigazione:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
IP: 3.237.71.23


BraviAutori.it (il portale visual-letterario)

Version: 20.0409

Developed by Massimo Baglione

special thanks to:

all the friends of BraviAutori who have contributed to
our growth with their suggestions and ideas.


map
Mappa del sito


Informazioni sull'uso dei cookie da parte di questo sito

La nostra policy sulla privacy

Info e FAQ

Contatti


© 2006-2020
All rights reserved

Copyrighted.com Registered & Protected

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Main site copyrights:
MCN: WVTT8-HGT7X-69B5W
MCN: WT4R4-8NXSX-1LXZB

Pagina caricata in 0,6 secondi.
up