pagine viste: ...
...no javascript...
phone
opzioni grafiche:
T
T
T
TT
Benvenuto, visitatore
     
Mon 28 November, 16:20:48
logo

Elenenco delle opere (8) relazionate dal tag "CRITICALLY"

(mostra tutti)descrizione: This is an unorthodox article about the morality and the democracy explaining some basic, yet misunderstood, points about the democracy, in what way it is good and in what bad, why it has no morality, and how we can better it a little.

incipit: *0. Stating Of The Question* | Very often in the latter years I have been highly alarmed by the commonly used phrase about the “democratic values” which we have to defend, insist upon them, apply in our work, turn into reality, maintain constantly, and so on, meaning some moral values that have come to life with the democracy, but the point is, though I much regret to say this, that it could /not/ be true by the simple fact that *the democracy itself has no moral values*! ...

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #morality(6)    #non traditionally(21)    #popularly(35)    #democracy(17)

descrizione: In Russian. Это неортодоксальное эссе о морали и демократии, объясняющее некоторые основные, но неправильно понятые, идеи о демократии, чем она хороша и плоха, почему в ней нету морали, и как её немного улучшить.

incipit: In Russian. *0. Постановка Вопроса* | В последних годах меня довольно часто притесняла стереотипная фраза о “демократических ценностях”, которые мы должны защищать, отстаивать, применять в свою работу, претворять в реальность, и прочее, имея в виду некоторые моральные ценности, которые появились с приходом демократии, но дело в том, что такое утверждение, как бы я и не жалел сказать это, не может быть верным, потому что *демократия*, сама по себе, *не содержит никаких моральных ценностей*! ...

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #morality(6)    #non traditionally(21)    #popularly(35)    #democracy(17)

descrizione: In Bulgarian. Това е кратко есе за прословутите демократически ценности, в които се оказва, че практически няма никакви ценности. Но това е демокрацията. Накрая има и стихотворно приложение по темата, на английски (от чувство за срамежливост).

incipit: In Bulgarian. *0. Постановка На Въпроса* | През последните години твърде често ме е притеснявала стереотипната фраза за “демократичните ценности”, които трябва да защищаваме, отстояваме, прилагаме в работата си, превръщаме в реалност, и прочее, имайки предвид някои морални ценности, възникнали с идването на демокрацията, но работата е там, че такова твърдение, колкото и да съжалявам да го кажа, не може да бъде вярно, по простата причина, че *демокрацията не съдържа никакви морални ценности*! ...

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #morality(6)    #non traditionally(21)    #popularly(35)    #democracy(17)

(saggio altro, medio)  di nwChris Myrski

descrizione: Here are discussed popularly, but philosophically, some of the major scourges of the society, such as the: wars, violence, terrorism, corruption, and others, in order to discover their causes and reach to appropriate methods for fighting them.

incipit: *0. Preliminary Remarks* | We will surely not “discover America” saying that the main reasons for our sufferings, i.e. of the reparable by us, or those that stay outside of the /indifference/ to us of the world in which we live (where this world some of you may replace with God), are rooted only in the human shortcomings, called also vices or sins, as well also in the bad social regulations (which are consequences of our shortcomings). This is known by the old Eastern philosophers, but ...

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #non traditionally(21)    #philosophically(24)    #popularly(35)    #scourges of society(3)

descrizione: In Russian. Здесь рассматриваются популярно, но философски, некоторые из основных бичей общества, такие как: войны, насилие, терроризм, коррупция, и другие, в целях раскрыть их причины и прийти к правильным методам для борьбы с ними.

incipit: In Russian. *0. Предварительные Замечания* | Ну, наверное не “откроем Америку”, заявляя, что основные причины для наших страданий, т.е. для поправимых нами, или тех, которые находятся вне /безразличия/ к нам мира, в котором живём (а кто из вас желает может заменить мир на Бог), прячутся в человеческих недостатках, называемых ещё пороками или грехами, также как и в плохом социальном устройстве (которое является следствием наших недостатков). Это известно из древних восточных фолософий, но ...

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #non traditionally(21)    #philosophically(24)    #popularly(35)    #scourges of society(3)

descrizione: In Bulgarian. Това е есе за съвременните социални злини, като: войни, организирана престъпност, тероризъм, наркомания, корупция, бедност, и разединение на хората. Не липсва и традиционното поетично Пиложение (на английски).

incipit: In Bulgarian. *0. Предварителни Бележки* | Сигурно няма да “открием Америка”, като заявим, че основните причини за нашите страдания, т.е. поправимите от нас, или тези, които стоят извън /безразличието/ към нас на света, в който живеем (като този свят някои читатели могат да го заменят с Бога), се коренят само в човешките недостатъци, наричани още пороци или грехове, както и в лошата социална уредба (която е следствие от нашите недостатъци). Това е известно от древните източни философии, но ...

tags: #critically(8)    #funny poetry(18)    #non traditionally(21)    #philosophically(24)    #popularly(35)    #scourges of society(3)

descrizione: In Bulgarian. Това е неочакван експромт в края на коронната и протестната за България година, който аз не бях мислил да пиша, но такъв е моят вариант на народните протести.

incipit: In Bulgarian. Господа, тази книга аз нямах намерение да я пиша, но след като, от 1а страна, народа протестира, вдига джавала… , а, от друга страна, аз бях набрал инерция в тази юбилейна за мен година (станах на 70), като написах 1а след друга (е, под друг псевдоним) 5-6 поетични сбирки с разни бъзикни, … и реших да драсна нещо и под това име, а и, от 3та страна, аз продължавам да съм сърдит на цялата наша обществено за това, че изобщо не ме брои за слива, както се казва, така че…

tags: #anti democratic(2)    #critically(8)    #funny(45)    #in bulgarian(24)    #inimitable(4)    #political review(2)    #sarcastic(2)    #poetry(17)

descrizione: This is English adaptation of prosaic part, of one unexpected poetical impromptu, this time sextets of type ABABBA. These things in the most shameless manner spit at our democratic "achievements", that put us at the rightful last place in the EU.

incipit: This is my variant of mass protests in Bulgaria in the 2020, only that I don't cry "Down with this Government (let a new one takes place)!" but criticize the whole botched transition to our utmost /right-wing/ democracy, which turned to a long, 30 years for the moment, /war devastation/ of the country, which will end (after quarter to half century) with our disappearance as a country, not only in absolute number of the citizens, but also in sense of Bulgarian ethnicity!

tags: #anti democratic(2)    #critically(8)    #funny(45)    #in english(11)    #inimitable(4)    #political review(2)    #retelling of verses(1)    #sarcastic(2)    #poetry(17)


Nota: vi invitiamo a
Questo indirizzo email è protetto dagli spam.
Attiva JavaScript per vederlo.
eventuali termini o contenuti illeciti, scurrili o errati che potrebbero essere sfuggiti al controllo degli Autori o dello Staff.PayPal

L'associazione culturale BraviAutori sopravvive solo grazie alle piccole donazioni. Se il nostro sito ti è piaciuto, se vuoi contribuire alla sua crescita e allo sviluppo di nuove iniziative, se ci vuoi offrire una pizza, una birra o proprio non sai scegliere chi far felice, considera la possibilità di fare una donazione. Oppure acquista uno dei nostri libri. Puoi usare PayPal (qui a fianco) oppure seguire le istruzioni in fondo a questa pagina. Per ulteriori informazioni, scrivete alla .


Grazie, e buon lavoro!


vota


siti web
siti web
siti web

php
Creative Commons
MySQL
Aruba.it
Contatori visite gratuiti
(questo indicatore conta le visite da parte di nuovi visitatori)
PhpBB3spotfree site


Per gli smartphone o per i computer lenti è disponible una visualizzazione più leggera del sito.

informazioni sulla tua navigazione:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
IP: 34.231.21.105


BraviAutori.it (il portale visual-letterario)

Version: 20.0409

Developed by Massimo Baglione

special thanks to:

all the friends of BraviAutori who have contributed to
our growth with their suggestions and ideas.


map
Mappa del sito


Informazioni sull'uso dei cookie da parte di questo sito

La nostra policy sulla privacy

Info e FAQ

Contatti


© 2006-2022
All rights reserved

Copyrighted.com Registered & Protected

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Main site copyrights:
MCN: WVTT8-HGT7X-69B5W
MCN: WT4R4-8NXSX-1LXZB

Pagina caricata in 0.03 secondi.