pagine viste: ...
...no javascript...
phone
Opzioni grafiche:
T
T
T
Ti
Ti
Benvenuto, visitatore
     
Tue 14 July, 18:56:05
logo


Elenenco delle opere (7) relazionate dal tag "DEMOCRACY"

(mostra tutti)(racconto saggio, lunghissimo)  di nwChris Myrski

descrizione: This is philosophical book, but it is popular & without special terms so that is accessible for all. To a certain extent the cynicism is a worldview that does not preach moral and does not idealize the things yet gives serious look about the world.

incipit: This is serious reading, not for falling asleep, yet the cynicism of the author is chiefly in this, to pronounce various, even shocking, statements, not making efforts for applying of the necessary anti-shock therapy, when these statements are true in many life situations, because of primary value for him is the truthfulness of the said, not its aesthetical, moral, ideological, etc. sides. There is, however, one important moment with the cynicism: it may be shocking, but it is /interesting/.

#constitution of cynicland(3)    #creation(6)    #democracy(7)    #future(39)    #intellect(3)    #justice(3)    #mankind(3)    #philosophy(24)    #popularly(20)    #population(3)    #religion(21)    #violence(3)    #woman and man(3)    #cynicism(3)

descrizione: In Russian. Это философская книга, но она популярная, без особых терминов, так что доступная для всех. В определенной мере цинизм это мировоззрение, которое не читает мораль, и не идеализирует вещи, но, тем не менее, дает серьезный взгляд на мир.

incipit: In Russian. Это серьёзное чтение, не для засыпания, но цинизм автора состоит в основном в том, произносить ряд, даже шокирующих, утверждений, не мороча себе голову применять нужную антишоковую терапию, раз твердения справедливы в большинстве случаев, потому что главное для него верность сказанного, а не его эстетическая, моральная, идеологическая, и прочее стороны. Имеется, однако, один важный момент при цинизме: он может шокировать, но он /интересен/. Так что может и попробуете их почитать?

#constitution of cynicland(3)    #creation(6)    #democracy(7)    #future(39)    #intellect(3)    #justice(3)    #mankind(3)    #philosophy(24)    #popularly(20)    #population(3)    #religion(21)    #violence(3)    #woman and man(3)    #cynicism(3)

descrizione: In Bulgarian. Това е философска книга, но тя е популярна и без особени термини, така че е достъпна за всички. В определена степен цинизмът е мировъзрение, което не чете морал и не идеализира нещата, но въпреки това предлага сериозен поглед за света.

incipit: In Bulgarian. Това е сериозно четиво, не за приспиване, но цинизма на автора се състои основно в това да произнася редица, дори шокиращи, твърдения, без да прилага нужнаат анти-шокова терапия, щом тези твърдения са верни в болшинството житейски случаи, защото главното за него е верността на казаното, а не неговата естетична, морална, идеологическа, и прочее страни. Има, обаче, и един важен момент при цинизма: той може да шокира, но той е /интересен/. Така че може би и да опитате да ги почете, а?

#constitution of cynicland(3)    #creation(6)    #democracy(7)    #future(39)    #intellect(3)    #justice(3)    #mankind(3)    #philosophy(24)    #popularly(20)    #population(3)    #religion(21)    #violence(3)    #woman and man(3)    #cynicism(3)

(racconto saggio, medio)  di nwChris Myrski

descrizione: This is an unorthodox article about the morality and the democracy explaining some basic, yet misunderstood, points about the democracy, in what way it is good and in what bad, why it has no morality, and how we can better it a little.

incipit: *0. Stating Of The Question* | Very often in the latter years I have been highly alarmed by the commonly used phrase about the “democratic values” which we have to defend, insist upon them, apply in our work, turn into reality, maintain constantly, and so on, meaning some moral values that have come to life with the democracy, but the point is, though I much regret to say this, that it could /not/ be true by the simple fact that *the democracy itself has no moral values*! ...

#critically(8)    #funny poetry(16)    #morality(3)    #non traditionally(21)    #popularly(20)    #democracy(7)

descrizione: In Russian. Это неортодоксальное эссе о морали и демократии, объясняющее некоторые основные, но неправильно понятые, идеи о демократии, чем она хороша и плоха, почему в ней нету морали, и как её немного улучшить.

incipit: In Russian. *0. Постановка Вопроса* | В последних годах меня довольно часто притесняла стереотипная фраза о “демократических ценностях”, которые мы должны защищать, отстаивать, применять в свою работу, претворять в реальность, и прочее, имея в виду некоторые моральные ценности, которые появились с приходом демократии, но дело в том, что такое утверждение, как бы я и не жалел сказать это, не может быть верным, потому что *демократия*, сама по себе, *не содержит никаких моральных ценностей*! ...

#critically(8)    #funny poetry(16)    #morality(3)    #non traditionally(21)    #popularly(20)    #democracy(7)

descrizione: In Bulgarian. Това е кратко есе за прословутите демократически ценности, в които се оказва, че практически няма никакви ценности. Но това е демокрацията. Накрая има и стихотворно приложение по темата, на английски (от чувство за срамежливост).

incipit: In Bulgarian. *0. Постановка На Въпроса* | През последните години твърде често ме е притеснявала стереотипната фраза за “демократичните ценности”, които трябва да защищаваме, отстояваме, прилагаме в работата си, превръщаме в реалност, и прочее, имайки предвид някои морални ценности, възникнали с идването на демокрацията, но работата е там, че такова твърдение, колкото и да съжалявам да го кажа, не може да бъде вярно, по простата причина, че *демокрацията не съдържа никакви морални ценности*! ...

#critically(8)    #funny poetry(16)    #morality(3)    #non traditionally(21)    #popularly(20)    #democracy(7)

descrizione: In Bulgarian: Mammyland (poetically-prosaic, as well anti-democratic, amalgamation). Това е силно плюещ нашата демокрация материал, а защо е такъв, то прочетете първо Писмото. И плюенето е основно на вълна наука и образование (като писана около 24.5)

incipit: Това е върло оплюваща рекапитулация на нашия демократичен път вече цели 30 години, във, както е казано в подзаглавието, поетична и прозаична форма, писана точно около празника на Кирил и Методи, така че засяга основно въпроси свързани със затриването на нашата интелигенция, волно или неволно. Ако действителността ни ви харесва то не четете материала, материала, но пък ако го четете съм длъжен да ви предупредя, че на редица места надминавам ботевския сарказъм, колкото и дръзко да звучи това.

#democratic(7)    #genocide(3)    #ruination(1)    #spiteful material(1)    #bulgaria(12)

...

Nota: vi invitiamo a
Questo indirizzo email è protetto dagli spam.
Attiva JavaScript per vederlo.
eventuali termini o contenuti illeciti, scurrili o errati che potrebbero essere sfuggiti al controllo degli Autori o dello Staff.PayPal

L'associazione culturale BraviAutori sopravvive solo grazie alle piccole donazioni. Se il nostro sito ti è piaciuto, se vuoi contribuire alla sua crescita e allo sviluppo di nuove iniziative, se ci vuoi offrire una pizza, una birra o proprio non sai scegliere chi far felice, considera la possibilità di fare una donazione. Oppure acquista uno dei nostri libri. Puoi usare PayPal (qui a fianco) oppure seguire le istruzioni in fondo a questa pagina. Per ulteriori informazioni, scrivete alla .


Grazie, e buon lavoro!

up

vota


siti web
siti web
siti web

php
Creative Commons
MySQL
Aruba.it
Contatori visite gratuiti
(questo indicatore conta le visite da parte di nuovi visitatori)
PhpBB3spotfree site


Per gli smartphone o per i computer lenti è disponible una visualizzazione più leggera del sito.

informazioni sulla tua navigazione:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
IP: 35.168.112.145


BraviAutori.it (il portale visual-letterario)

Version: 20.0409

Developed by Massimo Baglione

special thanks to:

all the friends of BraviAutori who have contributed to
our growth with their suggestions and ideas.


map
Mappa del sito


Informazioni sull'uso dei cookie da parte di questo sito

La nostra policy sulla privacy

Contatti e informazioni


© 2006-2020
All rights reserved

Copyrighted.com Registered & Protected

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Main site copyrights:
MCN: WVTT8-HGT7X-69B5W
MCN: WT4R4-8NXSX-1LXZB

Pagina caricata in 0,96 secondi.
up