pagine viste: ...
...no javascript...
phone
Opzioni grafiche:
T
T
T
Ti
Ti
Benvenuto, visitatore
     
Wed 08 April, 13:51:29
logo

avatar

loading...
NO JAVASCRIPT...
loading...
NO JAVASCRIPT...


bookmark Metti nei segnalibri
qr code

Върло Демократско (лека и хумористична поезия)

(poesia politico, medio - per tutti)
Tempo di lettura: 23 / 34 minuti
25 visite dal 16/02/2020, l'ultima: 1 mesi fa.
Vuoi essere il primo a commentare questa opera?


Autore di quest'opera:
Altre opere dell'autore


Titoli simili:

nessuno

Descrizione: In Bulgarian. Това е именно “върло” демократична поезия, т.е. анти-демократична. Но то надали има страна по света където интелигентните хора да харесват демокрацията - защото тя е прекалено вулгарна! Е, аз си казвам думата чрез леката ми поезия.

Incipit: Ами, демокрацията е доста странен феномен, който аз разглеждам в други книги, но основните причини за нашите бъркотии се свеждат до: бързата и необмислена промяна, неопитните ни политици, тоталното отричане на тоталитаризма, загубата на всичките ни пазари, обезценяването на старите левчета, отсъствието на единомислие между партиите, заблудата за лесно забогатяване, заимстване само на отрицателното от Запада, и прочее. С една дума - в това, че ни беше /малко акъла/ за да намерим златната среда!


Върло Демократско (лека и хумористична поезия)
voce
file: utdembul-br.htm
size: 175,79 KB
Tempo di lettura: 23 / 34 minuti
(se Leggi e ascolta non funziona bene,
clicca e scarica il documento originale (nwinfo))Elenco Tag dell'opera:

#in bulgarian(10)    #light verses(6)    #nonsenses(8)    #parodies(5)    #political(36)    #sundry(5)    #funny(19)

Recensioni: 0 di visitatori, 0 totali.


Nota: Scrivere recensioni alle opere è uno dei motori principali di questo portale artistico. È solo grazie a esse che, infatti, gli autori possono migliorarsi e i visitatori orientarsi. Se sei un autore, inoltre, scrivere recensioni a opere altrui incentiverà i destinatari a fare altrettanto con le tue.

Testo della recensione (min 30, max 5.000 battute)

Mancano 250 battute affinché questa recensione possa partecipare al nwClub dei Recensori.

Nota: stai per confermare la recensione del lavoro dell'autore Chris Myrski. Se hai necessità di discutere più a fondo di questa opera con l'autore, puoi iniziare una discussione più ampia e dettagliata usando la nwsezione apposita del nostro forum. Tale discussione, se non è già stata aperta, dovrà essere creata con il titolo:

"Върло Демократско (лека и хумористична поезия) - Chris Myrski".

Le recensioni offensive, volgari o di chiacchiere saranno eliminate dallo Staff.

Nota: le recensioni devono essere lunghe almeno 30 battute e devono riguardare il contenuto dell'opera, meglio se critiche e collaborative.

Nota: le recensioni sono tue e modificabili per 2 giorni, dopodiché diventano di proprietà dell'autore che hai recensito.

NO JAVASCRIPT
NO BUTTON
Recensisci nwun'opera a caso.L'Opera è messa a disposizione dall'autore sulla base della presente licenza:

Licenza Creative Commons
Върло Демократско (лека и хумористична поезия) di Chris Myrski è pubblicata sotto licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.
L'opera di riferimento si trova su www.BraviAutori.it.
(Licenza di default del sito)
(nwClicca qui per info sulla protezione delle opere)

up - files - recensioni - opere correlate -
Elenco delle opere che condividono una o più tag con questa opera

descrizione: In Bulgarian, “Open Letter to Bulgarian Public” by invented Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with the misery, our image, and a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.

incipit: Аз считам за свой дълг да ви информирам за някои невероятни куриози в пенсионната ни система, а оттам и за други моменти от социалната ни политика, която, откакто дойде демокрацията ни, хич я няма, и по вина на които (както и на други, разбира се) ние сега сме на последно място по бедност в Европейския Съюз (с единствената надежда да минем поне на предпоследно място само ако нашите евро-депутати успеят да убедят някак-си Съюза да приеме и Албания в него). Писмото е много дълго ...

#bulgarian image(3)    #fight with misery(3)    #important topics(3)    #in bulgarian(10)    #pensioner curiosities(3)    #open letter(6)descrizione: Това е популярна студия за комунизма като религия, научно разработена, от /аполитична/ гледна точка (така че и комунистите не са съгласни с тезите), с елементи на НФ в края за една нова религия, плюс много-езично стихотворение като Приложение.

incipit: Въпреки многократните разисквания за вредата или ползата от комунизма, разисквания, които обикновено не водят до безспорни изводи, защото всяко нещо зависи от времето и мястото, всяко лекарство — от дозата, всяко управление — от обекта на управление, всяка демокрация — от демоса, и прочее, изглежда че настоящото разглеждане е необходимо за нашия народ, или поне за мислещата част от него. Необходимо е не толкова за да открие нови виновници за кризата или катастрофата в България , а за да ...

#atheism(9)    #impartiality(5)    #in bulgarian(10)    #multilingua(5)    #philosophy(24)    #religion(19)    #science fiction(5)    #utopia(14)    #communism(14)descrizione: In Bulgarian. Книгата има вид на сборник от Манифести на 12 измислени политически партии (+ 2 приложения), които са най-различни по характер, основно иронични или пародийни, но съвсем разумни и научно издържани. Този жанр аз наричам “политистика”.

incipit: *Историята на всички общества*, поне от 25 века насам, е история на *смяна на демокрация с диктатура и обратно*! Още в Древна Гърция непрекъснато са се сменяли периоди (най-често десетилетия) на някаква форма на демокрация (без това да се отнася за робите, разбира се) с периоди на тирания (наричана така, тъй като техните Диктатори се наричали Тирани). Подобна смяна се е осъществявала и по времето на Древен Рим, когато времена на демократично управление са се заменяли с абсолютна монархия. ...

#actual models(3)    #critique of democracy(3)    #humorous(4)    #in bulgarian(10)    #political aphorism(3)    #scientific(6)    #utopian(14)    #politics(36)descrizione: In Russian, translation of the “Open Letter to Bulgarian Public” by Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with misery, our image, a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.

incipit: Я считаю своим долгом информировать Вас о некоторых невероятных курьёзах в Болгарской пенсионной системе, а оттуда и о других моментах социальной политики, которая, с тех пор как пришла демократия, практически отсутствует, и по вине которых (а и других) мы теперь на последнем месте по бедности в Европейском Союзе (с единственной надеждой перейти хотя бы на предпоследнем только если наши евро-депутаты сумеют как-то убедить этот Союз принять тоже и Албанию н нём). Письмо очень длинное …

#bulgarian image(3)    #fight with misery(3)    #hinted propositions(2)    #important topics(3)    #open letter(6)    #pensioner curiosities(3)    #in bulgarian(10)htm
(racconto giornalismo, lunghissimo)  di nwJotata

descrizione: In German, translation of the “Open Letter to Bulgarian Public” by Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with misery, our image, a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.

incipit: Ich halte es für meine Pflicht, Sie über einige erstaunliche Merkwürdigkeiten in Bulgarischen Rentensystem, und davon auf andere Momente unserer Sozialpolitik, zu informieren, welche Politik, seitdem unsere Demokratie kam, sehr niedergestiegen ist, und auf Schuld von diesen (wie auch anderen) Momenten wir sind jetzt am letzten Platz in Armut in der Europäischen Union (mit der Hoffnung zum vorletzten Platz zu übergehen nur wenn auch Albanien darin akzeptiert wird). Der Brief ist sehr lang ...

#bulgarian image(3)    #fight with misery(3)    #hinted propositions(2)    #important topics(3)    #open letter(6)    #pensioner curiosities(3)    #in bulgarian(10)descrizione: In Bulgarian. Тук са 3 тома на моята публицистика, включваща 4 раздела: “За Списания”, “За Вестници”, “Фейлетони” и “Други”, която обхваща много голям период от време, от към 1990-та и до 2017, когато реших най-после да затворя тази огромна книга.

incipit: In Bulgarian. Тази книга съдържа всякаква моя публицистика, писана през периода на демократичния преход у нас, който започна през 1989 година, но за почти 30 години още не е свършил, съдейки по нашите темпове и бъркотии. Все пак даже към 2000-та се насъбраха доста неща и аз реших да ги събера на едно място. На базата на времето, в които те са писани, е логично да се очаква, че те третират основно феномена наречен демокрация ...

#bulgaria(12)    #economy(3)    #in bulgarian(10)    #independently(3)    #own ideas(2)    #politics(36)    #popularly(20)    #serious works(2)    #untraditionally(3)    #publicistics(3)descrizione: In Bulgarian. Това е популярна статия за правилния начин на стареене, която е написана в моя обичаен популярен и нетрадиционен маниер, както и предишните социални есета.

incipit: In Bulgarian. Това е популярна статия за правилния начин на стареене, която включва: встъпление, конкретни глави за правилния поглед върху медицината и умереността, за заплахите от бързия преходен период (тук към старостта), за грижите за своето тяло и неговите органи (базирани на личния опит на автора), после за мозъка, и философски заключителни забележки. Тя е предназначена за хора над средната възраст, приблизително към 40 години. Не е забравено и обичайното поетично Приложение (на английски)

#aging(2)    #body(2)    #brain(2)    #in bulgarian(10)    #medicine(8)    #non traditionally(21)    #personal experience(2)    #philosophy(24)    #popularly(20)    #health(2)descrizione: In Bulgarian. Това е популярно и забавно есе за българското варварство, което е написано в моя обичаен популярен и нетрадиционен маниер, както и предишните социални есета.

incipit: In Bulgarian. Това е задълбочено, методично, етимологично, философско, но и популярно и забавно есе или студия за българското варварство, с множество примери и сравнения между нас и другите страни. То е дълго, но пък е толкова /нетрадиционно/, че си струва положените усилия за прочитането му. Не е забравено и обичайното шеговито поетично Приложение (на английски) след края на текста.

#comparisons(4)    #etymology(18)    #funny(19)    #in bulgarian(10)    #non traditionally(21)    #philosophy(24)    #pro and contra(7)    #proofs(4)    #barbarity(6)


Elencate 10 relazioni su 60 -
 
10
20
 ... 
60
 


Utenti iscritti che hanno visitato questa opera


nwArturo Bandini, nwChris Myrski, e altri 23 visitatori non iscritti.

25 visite in totale tra iscritti e visitatori.

up - files - recensioni - opere correlate -

Condividi nei social:


Vuoi aiutarci?

Sostieni l'Associazione culturale BraviAutori con una donazione, oppure acquistando una delle nostre pubblicazioni.

PayPal

gare
Dato che il COVID19 ci costringe a stare a casa, perché non condividere l'esperienza?

nwLeggi le istruzioni e partecipa anche tu!

gare
Hai un racconto breve che vuoi mettere alla prova?

nwLeggi le istruzioni e partecipa anche tu!

nwVedi scorse stagioni.

Racconti in Gara: 22
alla scadenza:
74 giorni

1° - Tre Capitani, di Namio Intile (4,50)
2° - Il mago, di Roberto Bonfanti (4,43)
3° - Venga il tuo regno, di Roberto Ballardini (4,10)
4° - La pecorella smarrita, di Letylety (3,95)
5° - Il canale dei dannati, di Andr60 (3,57)
6° - Le rondini di Hafsah, di Mariovaldo (3,55)
7° - Cimitero, di Athosg (3,52)
7° - Mia, di Speranza (3,52)
8° - Granelli bianchi, di Eliseo Palumbo (3,50)
9° - Il sapore del progresso, di Draper (3,48)
10° - Adesso basta, di Stefyp (3,05)
10° - A cena, di Frdellaccio (3,05)
10° - Due e mezzo, di Selene Barblan (3,05)
11° - Siamo tutti nelle Sue mani, di Teseo Tesei (3,00)
11° - La panchina sotto il salice, di Pepper (3,00)
11° - La casa dei bambini, di Gino Savian (3,00)
12° - Dialogo a distanza, di Laura Traverso (2,95)
13° - Uncertain Smile, di Macrelli Piero (0,00)


Racconti al momento fuori Gara per non aver ancora commentato (clicca il titolo per info)

- Soltanto fantasia, di Elisa Onten
- Zero contagi, di Lodovico
- La verità è un due, di Simone_Non_é
- Ritorno da un'avventura, di Trevigiana

loading...
NO JAVASCRIPT...
loading...
NO JAVASCRIPT...
loading...
NO JAVASCRIPT...

Negozio BraviAutori.it


negozio braviautori.it

I nostri libri ed ebook. Venite a visitare il nostro negozio su Lulu.com o su Amazon.it.
Le antologie sono tutte derivate dai nostri concorsi letterari, e alcuni ebook interi dei libri sono scaricabili gratuitamente da qui. Qualora vi cimentaste nella lettura, vi preghiamo di commentare i libri nelle apposite sezioni del forum indicate nella pagina delle pubblicazioni e, se proprio vorrete esagerare, anche nelle rispettive pagine del libro cartaceo e dell'ebook a pagamento.
Grazie, e buona lettura!

Vai al negozio su Lulu.com o su Amazon.it.

loading...
NO JAVASCRIPT...

Ultime opere viste
allarga

odt
(racconto fantasy, breve)
jpg
(pittura altro)
pdf
(racconto narrativa, breve)
pdf
(racconto narrativa, breve)
pdf
(racconto narrativa, breve)
pdf
(racconto narrativa, breve)
docx
(racconto giallo, medio)
docx
(racconto thriller, breve)
pdf
(racconto umorismo, breve)
docx
(fotografia umorismo)
PayPal

L'associazione culturale BraviAutori sopravvive solo grazie alle piccole donazioni. Se il nostro sito ti è piaciuto, se vuoi contribuire alla sua crescita e allo sviluppo di nuove iniziative, se ci vuoi offrire una pizza, una birra o proprio non sai scegliere chi far felice, considera la possibilità di fare una donazione. Oppure acquista uno dei nostri libri. Puoi usare PayPal (qui a fianco) oppure seguire le istruzioni in fondo a questa pagina. Per ulteriori informazioni, scrivete alla .


Grazie, e buon lavoro!

up

vota

Valid XHTML 1.0 Transitional
Sito consigliato da Freeonline.it
CSS Valido!

siti web
siti web
siti web

php
Creative Commons
MySQL
Aruba.it
Contatori visite gratuiti
(questo indicatore conta le visite da parte di nuovi visitatori)
PhpBB3spotfree site


Per gli smartphone o per i computer lenti è disponible una visualizzazione più leggera del sito.

informazioni sulla tua navigazione:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
IP: 3.235.30.155


BraviAutori.it (il portale visual-letterario)

Version: 20.0201

Developed by Massimo Baglione

special thanks to:

all the friends of BraviAutori who have contributed to
our growth with their suggestions and ideas.


map
Mappa del sito


Informazioni sull'uso dei cookie da parte di questo sito

La nostra policy sulla privacy

Contatti e informazioni


© 2006-2020
All rights reserved

Copyrighted.com Registered & Protected

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Main site copyrights:
MCN: WVTT8-HGT7X-69B5W
MCN: WT4R4-8NXSX-1LXZB

Pagina caricata in 5,21 secondi.
up