pagine viste: ...
...no javascript...
phone
Opzioni grafiche:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
Benvenuto!
     
Fri 17 January, 15:33:38
logo
avatar

loading...
NO JAVASCRIPT...
loading...
NO JAVASCRIPT...
loading...
NO JAVASCRIPT...
add_work Clicca qui
per pubblicare una tua opera.
ordina per:
o cerca per iniziale:
o cerca per testo:
(ricerca in titolo, descrizione e tag)
Other
39 opere di
Other

...

htm
pubblicata il 23/09/2019 - Tempo di lettura: 14 / 22 minuti
Descrizione: In Bulgarian. Това е моята последна поетична книга на български, писана за 3-4 месеца в 69-та ми година. Тоя път това е уж любовна лирика, в стил Петрарка, но аз съм си аз, и тя е по-скоро шеговита, секси, философска, научна, от всичкото по малко.
incipit: Здравейте мои скъпи (защото сте малко) читатели. Аз уж се зарекох да не пиша повече стихове на български, ама на, не се стърпях и за 3-4 месеца /сварганил/ (според руснаците) една съвсем прилична стихосбирка. Е, аз не мислех тя да е толкова голяма, но, дето има един лаф, апетита...
htm
pubblicata il 17/05/2019 - Tempo di lettura: circa un'ora
Descrizione: In Bulgarian. Има три материала за партията НАПУК, които вървят ръка за ръка, Манифест, Програма, и Кодекс; те са свързани, но акцентират на различни моменти от дейността на тази уникална партия, създадена за да подобри демокрацията и капитализма.
incipit: In Bulgarian. В Манифеста се обяснява какво означава тази партия, защо тя е толкова важна, какви са основните икон. и соц. изисквания за нейните политици, и защо тя е задължителна днес. В Програмата са изложени по-подробно икон. моменти от дейността ù, по-точно как да се изплащат пожизнените помощи, поддържането...
htm
pubblicata il 19/04/2019 - Tempo di lettura: 33 / 50 minuti
Descrizione: In Russian. Существуют 3 материала для партии НАПУК, которые идут рука об руку, Манифест, Программа, и Кодекс; они связаны но разные, акцентируя на разные стороны деятельности этой уникальной партии, созданной для улучшения демократии и капитализма.
incipit: In Russian. В Манифесте объясняется что это за партия, почему она важная и уникальная, какова её экономическая и социальная политика, и почему она обязательна для разлагающегося капитализма; в Программе изложены подробнее экономические моменты её деятельности (как выплачивать пожизненные денежные пособия, как поддерживать социальные цены на социальные товары, и проч.);...
htm
pubblicata il 23/07/2018 - Tempo di lettura: circa 10 minuti
Descrizione: In Bulgarian. Това е моята последна идея за една, атеистична, Църква, която може да бъде наречена ЖеТри (т.е. Женска Троица, WoTri) Църква, или ПАВ (PAW) Култ, защото там се прекланят пред три богини, Путна (Putna), Афро (Afro), и Вимеи (Wimei).
incipit: In Bulgarian. Този материал не трябва да бъде дълъг, и идеята за него е още твърде свежа за мен, но тя ми се вижда толкова философски задълбочена, че аз просто не мога да чакам повече преди нейната публикация. А и защо трябва да измислям религиозни притчи сега? От една...
htm
pubblicata il 23/07/2018 - Tempo di lettura: 8 / 13 minuti
Descrizione: In Bulgarian. Този материал е посветен на залеза на нашата цивилизация, в което ние ме вярваме особено, защото това не се усеща като загиване, тя /мирише/ добре, обаче това е залез, което е очевидно за тези, които се замислят за това.
incipit: In Bulgarian. Аз дойдох до идеята за този материал превъртайки в главата си думата апокалипсис, където /апо/- (apo-) е представка в старо-гръцкия, за която се казва, че означава назад, но аз мисля, че идеята тук е по-скоро за някакво движение напред, предвид на някакво копане, като с мотика, за...
htm
pubblicata il 23/07/2018 - Tempo di lettura: 13 / 20 minuti
Descrizione: In Bulgarian. Това е статия за една от моите идеи за подобряване на обществото, по-точно за създаване на /доброволно избираеми семейства/, по простата причина, че семействата слязоха от историческата сцена, но те са нужни, ние сме социални животни.
incipit: In Bulgarian. Съществуват някои необходими процеси във всеки исторически момент, които, ако не възникнат гладко, с помощта на централизирани мерки, то ... /пак/ възникват, само че с големи кръвопролития и социални вълнения. Аз нищо не изсмуквам от пръстите си, подобни моменти са съществували в миналите времена, когато социалния ред...
htm
pubblicata il 23/07/2018 - Tempo di lettura: meno di 10 minuti
Descrizione: In Russian. Это моя последняя идея об одной атеистической, Церкви, которая может быть названа ЖеТри (т.е. Женской Троицы) Церковь, или ПАВ (PAW) Культ, потому что там преклоняются перед тремя богинями, Путна (Putna), Афро (Afro), и Вимеи (Wimei).
incipit: In Russian. Этот материал не должен быть длинным, и идея пока ещё очень свежая для меня, однако она выглядит настолько философски глубокой по моему, что я просто не могу ждать больше перед её публикацией. Да и почему я должен выдумывать религиозные сказки теперь? С одной стороны я выдумал пару...
htm
pubblicata il 23/07/2018 - Tempo di lettura: 8 / 12 minuti
Descrizione: In Russian. Этот материал посвящён закату нашей цивилизации, во что мы не больно-то верим, потому что это не ощущается как погибание, она хорошо /пахнет/, однако это закат, что очевидно для тех, кто задумывается об этом.
incipit: In Russian. Я пришёл к идее об этом материале прокручивая у себя в голове слово апокалипсис, где /апо/- (apo-) это префикс в старо-греческом о котором сказано, что он означает назад, но я думаю, что идея здесь скорее в каком-то движении вперёд, ввиду некоторого копания, углубления, как бы мотыгой, чтобы...
htm
pubblicata il 23/07/2018 - Tempo di lettura: 13 / 19 minuti
Descrizione: In Russian. Это статья об одной из моих идей об улучшении общества, точнее для создания /добровольно выбираемых семьей/, по простой причине, что семьи сошли с исторической сцены, но они нужны, мы социальные животные, какой-то вид коммун всегда нужен.
incipit: In Russian. Существуют некоторые необходимые процессы в любом историческом моменте, которые, если они не возникнут гладко, путём централизованных мер, то ... /опять/ возникнут, да только с большими кровопролитиями и социальными беспорядками. Я ничего не высасываю из пальцев, подобные моменты существовали в древних временах, когда социальный порядок менялся, когда воспринимались...
htm
pubblicata il 27/04/2018 - Tempo di lettura: un'ora o più
Descrizione: In Bulgarian. Това са преводи на редица немски леки и хумористични стихове на български. Включени са неща, които са се харесали лично на автора, като най-добре е представен Ерих Кестнер, после следват Вилхелм Буш, Кристиан Моргенщерн, и други.
incipit: In Bulgarian. Тук са събрани редица мои преводи от немски. Те не винаги са лека поезия или каламбури, особено Ерих Кестнер, с когото започвам, но тъй като неговата поезия отговаря на афинитета на преводача към прости и запомнящи се детски рими, както и към по-скоро философско (дори цинично, при...
htm
pubblicata il 27/04/2018 - Tempo di lettura: meno di 5 minuti
Descrizione: In Bulgarian. Това са преводи от английски на най-различни хумористични стихове, нонсенси, каламбури, и лимрици на български, по усмотрение на автора; плюс това са дадени и английските оригинали, както и някои трудно преводими нещица в оригинал.
incipit: Първото нещо е, че това не е систематичен превод на която и да било книга със английски стихове, а нещо “клъвнато” от тук и от там, което ми се е показало интересно. Така че от това следва и второто, а именно, че това е мой подбор на най-интересните английски...
htm
pubblicata il 05/12/2019 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Това е сборник от лека и хумористична поезия включващ какво ли не: почти сериозно, пародии на песни, политикарски, леко секси, гадорийки, а после епитафи, memento mori, нонсенси, лимрици, други каламбури, акростихове, и послеслов.
incipit: In Bulgarian. Това е сборник от лека и хумористична поезия включващ какво ли не, който тук е разделен на две части плюс приложения на чужди езици (рус. и анг.), само че всичко е съкратено доста, понеже в САЩ го продавам. В І-та част са разделите: почти сериозно, пародии на...
htm
pubblicata il 26/09/2019 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Тук има неща свързани с автора, но това не е автобиография и материалите са интересни. Засега те са 5: Мирски срещу Мирски, Обява, Условия за печатане на Мирски, Творческо завещание на Мирски, и Затворено писмо до магазин "Мухоловка".
incipit: In Bulgarian. Накратко./ Мирски срещу Мирски – Обзор на творч-то на автора, но под формата на комичен диалог със своя антипод./ Обява – Хуморист. обява от автора в поетична форма, в римска терца, по случай излизането му в пенсия./ Условия за печатане на Мирски - Материалът не е за...
htm
pubblicata il 26/09/2019 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Russian. Здесь вещи связанные с автором, но это не биография, материалы интересные. Их 6 штук: Мирский против Мирского, Ах, госпожи, господа!, Условия для печатания Мирского, Творческое завещание Мирского, и Письмо Мирского ПрезидентАМ России.
incipit: In Russian. Коротко./ Мирский против Мирского - Обзор творчества автора, но в форме шуточного диалога со своим антиподом./ Ах, госпожи, господа! - Самореклама автора в поэтической форме, которая годится для первого знакомства с ним./ Условия для печатания Мирского - Материал не для читателей, а для издателей автора./ Творческое завещание...
htm
pubblicata il 23/04/2018 - Tempo di lettura: oltre due ore
Descrizione: In Russian. Это сборная папка со всякими статьями, в которых изложены разные мои научные и популярные идеи, которые поделены здесь пока в три части: лингвистические, программистские, и социальные. Инициалы ПИР моя выдумка, это как бы пир для ума.
incipit: In Russian. В первой части этимологические и схожие вопросы (о мировом алфавите, об этимологии чисел, и о мировой транслитерации латинскими буквами), которые довольно-таки специальные, во второй программистские идей и реализации плюс один перечень всяких ПИР-идеях вне ПИР-а, и в третьей некоторые идеи для общества (о правосудии, с математическими выкладками),...
htm
pubblicata il 22/04/2018 - Tempo di lettura: oltre due ore
Descrizione: In Bulgarian. Тук са 3 тома на моята публицистика, включваща 4 раздела: “За Списания”, “За Вестници”, “Фейлетони” и “Други”, която обхваща много голям период от време, от към 1990-та и до 2017, когато реших най-после да затворя тази огромна книга.
incipit: In Bulgarian. Тази книга съдържа всякаква моя публицистика, писана през периода на демократичния преход у нас, който започна през 1989 година, но за почти 30 години още не е свършил, съдейки по нашите темпове и бъркотии. Все пак даже към 2000-та се насъбраха доста неща и аз реших да...
htm
pubblicata il 21/04/2018 - Tempo di lettura: oltre due ore
Descrizione: In Russian. Здесь 3 тома моей публицистики, состоящей из 4-х разделов: “Для Журналов”, “Для Газет”, “Фельетоны” и “Другие”, которая охватывает очень большой период времени, примерно с 1990 и до 2017, когда я решил положить конец этой огромной книги.
incipit: In Russian. Эта книга содержит всю мою публицистику, писанную в периоде демократичного перехода в Болгарии, который начался в 1989 году, но не окончился за почти 30 лет, судя по нашим темпам и неразберихам. Всё таки даже к 2000-му году набралось немало вещей, так что я решил собрать их в...
htm
pubblicata il 02/01/2018 - Tempo di lettura: un'ora o più
Descrizione: In Russian, translation of the “Open Letter to Bulgarian Public” by Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with misery, our image, a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.
incipit: Я считаю своим долгом информировать Вас о некоторых невероятных курьёзах в Болгарской пенсионной системе, а оттуда и о других моментах социальной политики, которая, с тех пор как пришла демократия, практически отсутствует, и по вине которых (а и других) мы теперь на последнем месте по бедности в Европейском Союзе (с...
htm
pubblicata il 26/09/2019 - Tempo di lettura: un'ora o più
Descrizione: In Russian. Это небольшая папка с вещами, писанные на русском и в основном для всех СНГ-цев. В последствии, однако, я решил претворить её на английском, на этот раз якобы для всех арабов и т.д., но это не совсем то, вещи адаптированы к аудитории.
incipit: In Russian. Содержание./ Уроки болгарского [короткое ознакомл. с болг.]./ Под болгарским флагом [1а брильянтовая идея связанная с болг. да НЕ флагом]./ СНГ, или по другому? [письмецо всем СНГ-цам об имени сообщества]./ Гневное продолжение (темы о болг. языке) [болг., рус., и анг. языки, фонетика, грамматика, внутри- и внешне- полит. значение,...
htm
pubblicata il 31/08/2017 - Tempo di lettura: 31 / 47 minuti
Descrizione: In Bulgarian. Това е есе за неумението ни да рушим, много неща, а в природата всичко е обвързано в цикли, и ако не ги затворим правилно се стига до големи катаклизми. Нещата хем са философски, хем не са разрешени правилно. Пак с поетично Приложение.
incipit: In Bulgarian. *0. Предварителни Бележки* | В древните будистки книги се твърди, че нашия свят е нещо три пъти “не”, а именно: че в него /нищо не е съвършено (което в редица случаи е същото като незавършено — сравнете просто думите ни “свършен” и “съвършен”), /нищо не е постоянно/,...
htm
pubblicata il 31/08/2017 - Tempo di lettura: 17 / 26 minuti
Descrizione: In Russian. Это эссе о нашем консумативном обществе, которое создаёт искусственные вещи, но /не умеет их разрушать/ потом. Изложение философское и нетрадиционное, сводящее всё к заголовку. Тоже имеется поэтическое Приложение.
incipit: In Russian. *0. Предварительные Замечания* | В древних буддистских книгах утверждается, что наш мир отвечает трём “нет”, а именно, что в нём /ничто не совершенно/ (что в ряде случаев то же самое как незаконченное — сравните просто слово “совершённый” с устаревшим “свершённый”), /ничто не постоянно/, и /ничто не независимо/...
htm
pubblicata il 31/08/2017 - Tempo di lettura: circa un'ora
Descrizione: In Bulgarian. Това са дълги разсъждения за живота в градски условия в страни с нисък стандарт като България. Материалът е пъстър, но не е абстрактен, а се базира на проверени от автора методи. Не липсва и традиционното поетично Приложение.
incipit: In Bulgarian. Това е съдържанието: | I. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗУМЕН ЖИВОТ | 1. Древни Истини | 2. Стратегии На Оцеляване | II. ОЦЕЛЯВАНЕ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ | 1. Икономии В Жилището | 2. Храна И Приготвяне На Зимнина | 3. Треви, Зеленина, И Диви Плодове | 4. Как...
htm
pubblicata il 31/08/2017 - Tempo di lettura: oltre due ore
Descrizione: In Russian. Это эссе об основных правилах жизни при низком жизненном стандарте, как в Болгарии. Материал разношёрстный, но не абстрактный, а базируется на проверенных автором методах и приёмах. Не отсутствует и традиционное поэтическое Приложение.
incipit: In Russian. Это содержание: | I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ РАЗУМНОЙ ЖИЗНИ | 1. Древние Истины | 2. Стратегии Выживания | II. ВЫЖИВАНИЕ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ | 1. Экономии В Доме | 2. Пища И Приготовление Продуктов На Зиму | 3. Травки, Зелень, И Дикие Фрукты | 4. Как Не...
htm
pubblicata il 31/08/2017 - Tempo di lettura: 10 / 15 minuti
Descrizione: In Bulgarian. Това е есе за съвременните социални злини, като: войни, организирана престъпност, тероризъм, наркомания, корупция, бедност, и разединение на хората. Не липсва и традиционното поетично Пиложение (на английски).
incipit: In Bulgarian. *0. Предварителни Бележки* | Сигурно няма да “открием Америка”, като заявим, че основните причини за нашите страдания, т.е. поправимите от нас, или тези, които стоят извън /безразличието/ към нас на света, в който живеем (като този свят някои читатели могат да го заменят с Бога), се коренят...
htm
pubblicata il 31/08/2017 - Tempo di lettura: 10 / 16 minuti
Descrizione: In Russian. Здесь рассматриваются популярно, но философски, некоторые из основных бичей общества, такие как: войны, насилие, терроризм, коррупция, и другие, в целях раскрыть их причины и прийти к правильным методам для борьбы с ними.
incipit: In Russian. *0. Предварительные Замечания* | Ну, наверное не “откроем Америку”, заявляя, что основные причины для наших страданий, т.е. для поправимых нами, или тех, которые находятся вне /безразличия/ к нам мира, в котором живём (а кто из вас желает может заменить мир на Бог), прячутся в человеческих недостатках, называемых...
htm
pubblicata il 31/08/2017 - Tempo di lettura: 17 / 25 minuti
Descrizione: In Bulgarian. Това е есе за жените и мъжете, за необходимостта и особеностите на двата пола, за взаимодействието между тях, и за еманципацията. При все че темата е стара, то въпросът е силно актуален днес, при разрушеното равновесие между половете.
incipit: In Bulgarian. *1. Еманципацията* | Французите, ако не от друго, то поне от любов и секс разбират, така че би трябвало да им се вярва като казват: Cherchez la femme (като причина за всички злини на този свят), още повече, че до тази истина хората са били стигнали преди...
htm
pubblicata il 31/08/2017 - Tempo di lettura: 18 / 27 minuti
Descrizione: In Russian. Это опус о женщинах и мужчинах, о разницах между ними, об эмансипации, и что потом. Не смотря на того, что тема очень старая, она особенно актуальна в наши дни, когда установившееся веками равновесие между полами нарушилось.
incipit: In Russian. *1. Об Эмансипации* | Французы, если не в чём-то другом, то хотя бы в любови и сексе разбираются, так что им надо верить когда говорят cherchez la femme (“шерше ла фам”) как причину всех зол и несчастий в этом мире, тем более, что до этого правдивого утверждения...
htm
pubblicata il 31/08/2017 - Tempo di lettura: 8 / 12 minuti
Descrizione: In Bulgarian. Това е кратко есе за прословутите демократически ценности, в които се оказва, че практически няма никакви ценности. Но това е демокрацията. Накрая има и стихотворно приложение по темата, на английски (от чувство за срамежливост).
incipit: In Bulgarian. *0. Постановка На Въпроса* | През последните години твърде често ме е притеснявала стереотипната фраза за “демократичните ценности”, които трябва да защищаваме, отстояваме, прилагаме в работата си, превръщаме в реалност, и прочее, имайки предвид някои морални ценности, възникнали с идването на демокрацията, но работата е там, че...
htm
pubblicata il 31/08/2017 - Tempo di lettura: 13 / 20 minuti
Descrizione: In Russian. Это неортодоксальное эссе о морали и демократии, объясняющее некоторые основные, но неправильно понятые, идеи о демократии, чем она хороша и плоха, почему в ней нету морали, и как её немного улучшить.
incipit: In Russian. *0. Постановка Вопроса* | В последних годах меня довольно часто притесняла стереотипная фраза о “демократических ценностях”, которые мы должны защищать, отстаивать, применять в свою работу, претворять в реальность, и прочее, имея в виду некоторые моральные ценности, которые появились с приходом демократии, но дело в том, что такое...
htm
pubblicata il 29/08/2017 - Tempo di lettura: oltre due ore
Descrizione: In Bulgarian. Това е философска книга, но тя е популярна и без особени термини, така че е достъпна за всички. В определена степен цинизмът е мировъзрение, което не чете морал и не идеализира нещата, но въпреки това предлага сериозен поглед за света.
incipit: In Bulgarian. Това е сериозно четиво, не за приспиване, но цинизма на автора се състои основно в това да произнася редица, дори шокиращи, твърдения, без да прилага нужнаат анти-шокова терапия, щом тези твърдения са верни в болшинството житейски случаи, защото главното за него е верността на казаното, а не...
htm
pubblicata il 29/08/2017 - Tempo di lettura: oltre due ore
Descrizione: In Russian. Это философская книга, но она популярная, без особых терминов, так что доступная для всех. В определенной мере цинизм это мировоззрение, которое не читает мораль, и не идеализирует вещи, но, тем не менее, дает серьезный взгляд на мир.
incipit: In Russian. Это серьёзное чтение, не для засыпания, но цинизм автора состоит в основном в том, произносить ряд, даже шокирующих, утверждений, не мороча себе голову применять нужную антишоковую терапию, раз твердения справедливы в большинстве случаев, потому что главное для него верность сказанного, а не его эстетическая, моральная, идеологическая, и...
htm
pubblicata il 21/07/2017 - Tempo di lettura: 17 / 25 minuti
Descrizione: In Bulgarian. Това са най-различни детски стихове, и за малки, и за големи, с леки и запомнящи се рими; Книгата все стоеше отворена, но в 2017 най-после я затворих.. Доколкото детските стихосбирки са с малко неща, то от тук ще излязат 2 книжки.
incipit: Е, ето ви начало, щом искате, от едноименното със заглавието стихотворение: | В долината на Замбези | крокодил ми се изплези; | щом понечих да го хвана, | хукна той към океана. || Аз реших да го преследвам, | ала бавничко напредвам, | че е местността блатиста | и...
htm
pubblicata il 21/07/2017 - Tempo di lettura: 23 / 34 minuti
Descrizione: In Bulgarian. Това е именно “върло” демократична поезия, т.е. анти-демократична. Но то надали има страна по света където интелигентните хора да харесват демокрацията - защото тя е прекалено вулгарна! Е, аз си казвам думата чрез леката ми поезия.
incipit: Ами, демокрацията е доста странен феномен, който аз разглеждам в други книги, но основните причини за нашите бъркотии се свеждат до: бързата и необмислена промяна, неопитните ни политици, тоталното отричане на тоталитаризма, загубата на всичките ни пазари, обезценяването на старите левчета, отсъствието на единомислие между партиите, заблудата за лесно...
htm
pubblicata il 21/07/2017 - Tempo di lettura: 11 / 17 minuti
Descrizione: In Russian. Здесь собраны все мои ранние стихи на русском, до 2015-го, которых вовсе не много (по сравнению с тем, что я писал на болгарском), да они ещё и самого разного естества, хотя это лёгкая поэзия (light verse), но зато в одном месте.
incipit: Эти стихи не совсем то, что понимают под художественной поэзией, а относятся к так называемой "лёгкой" (light verse), где основное внимание обращается на рифмы, а не настолько на содержание. Я их писал в своё удовольствие, потому что, как я давно заметил: | Как железы выделяют секреты | Так и...
htm
pubblicata il 19/07/2017 - Tempo di lettura: oltre due ore
Descrizione: In Bulgarian. Книгата има вид на сборник от Манифести на 12 измислени политически партии (+ 2 приложения), които са най-различни по характер, основно иронични или пародийни, но съвсем разумни и научно издържани. Този жанр аз наричам “политистика”.
incipit: *Историята на всички общества*, поне от 25 века насам, е история на *смяна на демокрация с диктатура и обратно*! Още в Древна Гърция непрекъснато са се сменяли периоди (най-често десетилетия) на някаква форма на демокрация (без това да се отнася за робите, разбира се) с периоди на тирания (наричана...
htm
pubblicata il 19/07/2017 - Tempo di lettura: oltre due ore
Descrizione: In Russian. Книга имеет вид сборника Манифестов 12 выдуманных политических партий (+ 2 приложения), которые самые разные по характеру, в основном ироничные или пародийные, но вполне разумные и научно выдержанные. Такой жанр я называю “политистикой”.
incipit: *История всех обществ*, хотя бы уже 25 веков, *история смены демократии с диктатурой и наоборот*! Ещё в Древней Греции непрерывно менялись периоды (обычно десятилетия) какой-то формы демократии (исключая рабов и женщин, разумеется) очередными периодами тирании (называемой так, потому что их Диктаторы по гречески назывались Тиранами). Подобная смена осуществлялась и...
htm
pubblicata il 21/07/2017 - Tempo di lettura: circa un'ora
Descrizione: Това е популярна студия за комунизма като религия, научно разработена, от /аполитична/ гледна точка (така че и комунистите не са съгласни с тезите), с елементи на НФ в края за една нова религия, плюс много-езично стихотворение като Приложение.
incipit: Въпреки многократните разисквания за вредата или ползата от комунизма, разисквания, които обикновено не водят до безспорни изводи, защото всяко нещо зависи от времето и мястото, всяко лекарство — от дозата, всяко управление — от обекта на управление, всяка демокрация — от демоса, и прочее, изглежда че настоящото разглеждане е...
htm
pubblicata il 21/07/2017 - Tempo di lettura: circa un'ora
Descrizione: Это популярная студия о коммунизме как религия, научно разработанная, с /аполитичной/ точки зрения (так что и коммунисты не согласны с тезами), да с элементами НФ в конце об одной новой религии, плюс много-язычное стихотворение как Приложение.
incipit: Не смотря на обильное множество дискуссий о вреде или пользе коммунизма, дискуссии, которые обычно не приводят к неопровержимым выводам, потому что всё зависит от места и времени: любое лечебное средство — от дозы, любое управление — от объекта управления, любая демократия — от "демоса", и другие примеры, по всей...
htm
pubblicata il 02/01/2018 - Tempo di lettura: un'ora o più
Descrizione: In Bulgarian, “Open Letter to Bulgarian Public” by invented Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with the misery, our image, and a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.
incipit: Аз считам за свой дълг да ви информирам за някои невероятни куриози в пенсионната ни система, а оттам и за други моменти от социалната ни политика, която, откакто дойде демокрацията ни, хич я няма, и по вина на които (както и на други, разбира се) ние сега сме на...
Condividi nei social:


Vuoi aiutarci?

Sostieni l'Associazione culturale BraviAutori con una donazione, oppure acquistando una delle nostre pubblicazioni.

PayPal

gare
Hai un racconto breve che vuoi mettere alla prova?

nwLeggi le istruzioni e partecipa anche tu!

nwVedi scorse stagioni.

Racconti in Gara: 19
alla scadenza:
63 giorni

1° - Demonite, di Roberto Ballardini (4,06)
2° - L'automobile intelligente, di Andr60 (4,00)
3° - Brianza Horror, di Athosg (3,61)
3° - Mafie, di Giampiero (3,61)
5° - Orologio, di Fausto Scatoli (3,42)
6° - Ma chi è Clelia?, di Carol Bi (3,17)
7° - Libellula, di Sonia85 (3,11)
7° - Lettera a un padre, di Ianira Zeno (3,11)
8° - Lei, di Laura Traverso (3,06)
8° - Nessuna Condanna, di Simone_Non_é (3,06)
9° - Cadendo, di Gabrielegravina (2,94)
9° - Quel sorriso, di Stefyp (2,94)
10° - Il Calvario, di uno scrittore di gialli, di Namio Intile (2,89)
11° - Kryptonite, di Roberto Bonfanti (2,64)
12° - L'alba è ogni giorno nel mio cuore, di Giada.Trix (2,53)
12° - Sette settembre, di Selene Barblan (2,53)
13° - Piazza Fontana, di ElianaF (2,50)
14° - Blogiò, di Lodovico (2,44)

loading...
NO JAVASCRIPT...
loading...
NO JAVASCRIPT...

Tipi:

Altro (195)
Canzone (26)
Disegno (278)
Epistola (39)
Fotografia (43)
Fumetto (50)
Grafica_digitale (51)
Manuale (8)
Manufatti (5)
Musica (20)
Parlato (4)
Pittura (766)
Poesia (4.165)
Racconto (3.163)
Recensione (8)
Scultura (27)
Video (2)

Generi:

Altro (1.510)
Bibliografia (2)
Biografia (32)
Dialettale (15)
Epico (3)
Erotico (53)
Fantascienza (262)
Fantasy (227)
Favola (55)
Giallo (25)
Giornalismo (41)
Gotico (8)
Grottesco (68)
Horror (93)
Narrativa (5.869)
Natura (56)
Noir (29)
Politico (5)
Poliziesco (10)
Pulp (16)
Religione (24)
Rosa (41)
Saggio (140)
Scienza (23)
Splatter (6)
Storico (16)
Teatro (18)
Tecnologia (1)
Thriller (16)
Umorismo (186)

Taglia (testi):

Brevissimo (5.030) (fino a 1 minuto)
Breve (2.028) (fino a 15 minuti)
Medio (438) (fino a 1 ora)
Lungo (69) (fino a 2 ore)
Lunghissimo (60) (2 ore o più)

Target:

Tutti (8.705)
Ragazzi (28)
Adulti (117)

Lingua:

Italiano (8.747)
English (45)
Francais (6)
Deutsch (7)
Espanol (6)
Other (39)

Tipi di file:

doc (886)
docx (952)
epub (2)
gif (5)
htm (78)
html (43)
jpeg (54)
jpg (1.805)
mp3 (45)
mp4 (2)
odt (354)
pdf (561)
png (11)
pps (1)
rtf (158)
txt (4.656)
wav (1)
wma (4)
wmv (7)


Tag a caso:
...
Clicca qui per altri.


PayPal

L'associazione culturale BraviAutori sopravvive solo grazie alle piccole donazioni. Se il nostro sito ti è piaciuto, se vuoi contribuire alla sua crescita e allo sviluppo di nuove iniziative, se ci vuoi offrire una pizza, una birra o proprio non sai scegliere chi far felice, considera la possibilità di fare una donazione. Oppure acquista uno dei nostri libri. Puoi usare PayPal (qui a fianco) oppure seguire le istruzioni in fondo a questa pagina. Per ulteriori informazioni, scrivete alla .


Grazie, e buon lavoro!

up

vota

Valid XHTML 1.0 Transitional
Sito consigliato da Freeonline.it
CSS Valido!

siti web
siti web
siti web

php
Creative Commons
MySQL
Aruba.it
Contatori visite gratuiti
(questo indicatore conta le visite da parte di nuovi visitatori)
PhpBB3spotfree site


Per gli smartphone o per i computer lenti è disponible una visualizzazione più leggera del sito.

informazioni sulla tua navigazione:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
IP: 3.227.240.143


BraviAutori.it (il portale visual-letterario)

Version: 19.1001

Developed by Massimo Baglione

special thanks to:

all the friends of BraviAutori who have contributed to
our growth with their suggestions and ideas.


map
Mappa del sito


Informazioni sull'uso dei cookie da parte di questo sito

La nostra policy sulla privacy

Contatti e informazioni


© 2006-2020
All rights reserved

Copyrighted.com Registered & Protected

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Main site copyrights:
MCN: WVTT8-HGT7X-69B5W
MCN: WT4R4-8NXSX-1LXZB

Pagina caricata in 0,9 secondi.
up