pagine viste: ...
...no javascript...
phone
opzioni grafiche:
T
T
T
TT
Benvenuto, visitatore
     
Wed 22 May, 15:58:59
logorandom
ordina per:
o cerca per iniziale:
o cerca per testo:
(ricerca in titolo, descrizione e tag)
Other
98 opere di
Other
(racconto fantascienza, lunghissimo)  di nwChris Myrski
pubblicata il 19/05/2024 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Това е сборник от НФ разкази, или социална фантастика, или утопични разкази, писани от 1979 и до 2023-а. Те са съвсем различни, като в някои от тях има даже етимологии, или пък това са платоновски диалози, но те съдържат идеи.
incipit: In Bulgarian. Продължение. Книгата е голяма, разделена е на 3 части, и има общо 16 разказа, но тук всичко е съкратено до към 25 % (или само по 1о или 2 неща във всяка част). Търсете ме в Интернета.

(racconto biografia, lunghissimo)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 04/05/2024 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: The paper is in Bulgarian. Here are described petty quarrels about trifles in a little neighbourhood (entrance of big building) in Bulgaria, which are indicative about both, our democratic poverty, and our barbarity.
incipit: *_CONTENTS_* (in the corresponding language) | In the first part: | Title & Contents -1. Preliminary remarks | 0. Picturing of the situation | 1. First letter | 2. Second letter | 3. Third letter | 4. Fourth letter | 5. Fifth letter | 6. Sixth letter | +1. Intermediate conclusion | In the second part: | -2. Short second introduction | 7. Seventh letter | 8. Eighth letter | 9. Ninth letter | 10. Tenth letter | 11. Eleventh letter | 12. Twelfth letter | +2. Closing remarks ||

(racconto fantascienza, lunghissimo)  di nwChris Myrski
pubblicata il 02/04/2024 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Russian. Это сборник НФ рассказов, или социальной НФ, или утопических рассказов, писанных с 1979-го и до 2023-го. Они совершенно разные, где в некоторых проводятся даже этимологии, или это платоновские диалоги, но в них имеются идеи.
incipit: In Russian. Продолжение. Книга большая, состоит из 3-х частей, и всего 16 рассказов, но здесь всё сокращено до 25 % (или только 1а или 2 вещи в каждой части). Ищите меня в Интернете.

(racconto biografia, lunghissimo)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 03/03/2024 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Russian. Here are described petty quarrels about trifles in a little neighbourhood (entrance of big apartment building) in Bulgaria, which are indicative about both, our democratic poverty, and our barbarity.
incipit: *_CONTENTS_* (in the corresponding language) | In the first part: | Title & Contents -1. Preliminary remarks | 0. Picturing of the situation | 1. First letter | 2. Second letter | 3. Third letter | 4. Fourth letter | 5. Fifth letter | 6. Sixth letter | +1. Intermediate conclusion | In the second part: | -2. Short second introduction | 7. Seventh letter | 8. Eighth letter | 9. Ninth letter | 10. Tenth letter | 11. Eleventh letter | 12. Twelfth letter | +2. Closing remarks ||

(saggio filosofia, medio)  di nwChris Myrski
pubblicata il 01/12/2023 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Това е философско есе, където са дадени популярни (а и смешни) отговори на някои основни въпроси, като: каква е целта на Сътворението, защо всичко се движи, защо е нужен цикъла, какво е диалектика, и други.
incipit: In Bulgarian. Това е Съдържанието: | 0. Начални забележки | 1. Каква е целта на всичко съществуващо? | 2. Защо всичко се движи? | 3. Защо е нужен цикъла? | 4. Какво е диалектиката? | 5. Какво е правилното поведение? | 6. Защо е нужна смъртта? | 7. Защо хората са лоши? | 8. Заключителни изречения | 9. Poetical appendix (in English): A bit of philosophy ||

(saggio filosofia, medio)  di nwChris Myrski
pubblicata il 02/11/2023 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Russian. Это философское эссе, где даны популярные (иногда и смешные) ответы на некоторые из основных вопросов в этом мире, а именно: какова цель Сотворения, почему всё движется, почему везде нужен цикл, что представляет диалектика, и т.д.
incipit: In Russian. Вот это Содержание | 0. Вводные замечания | 1. Какова цель всего существующего? | 2. Почему всё движется? | 3. Зачем нужен цикл? | 4. Что такое диалектика? | 5. Какое правильное поведение? | 6. Зачем нужна смерть? | 7. Почему люди плохие? | 8. Заключительные фразы | 9. Poetical appendix (in English): A bit of philosophy ||

(racconto scienza, lunghissimo)  di nwChris Myrski
pubblicata il 02/10/2023 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Russian. Здесь делается сравнение больше /_дюжины_/ современных языков, включая романских, тевтонских, и славянских, на которые была переведена одна статья автора под другим псевдонимом. Материал очень длинный и научный, но он написан популярно.
incipit: In Russian. Продолжение. Для каждого языка даны некоторые статистические данные и потом на паре параграфов объясняется что автор думает о нём с точки зрения его /_лёгкости_/. Следует ожидать, что в скором времени появится ещё пара материалов об /_улучшении_/ основных из существующих языков.

(saggio filosofia, lungo)  di nwChris Myrski
pubblicata il 01/08/2023 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: This is my, probably last, book with publicistics, or philosophical judgments about everything, which are chiefly cynical (i.e. realistic), also with some etymologies and funny verses. I hope to continue it for 5 more years, where 2022 is the second.
incipit: In English. Contents of Second Year || 2.00. About the Left and the Right | 2.01. About Neo-Communism | 2.02. About Contemporary Totalitarianism | 2.03. About Good Things Thrown Out | 2.04. About New Kind of Families | 2.05. About Mutual Consent in the Business | 2.06. The Best Ever Party — Manifesto | 2.07. The Best Ever Party — Program | 2.08. The Best Ever Party — Codex | 2.09. About Our Inaptitude to Give | 2.10. About Immorality of Capitalism ||

(poesia umorismo, medio)  di nwChris Myrski
pubblicata il 22/07/2023 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: This is mixed collection of funny, philosoph., sexy, and of other sorts verses, ordered chronologically, and divided by the languages, where only the poetry (with some explans) as %s as full gives: Bul – 88.6 %, Eng – 4.0 %, Ger – 0.4 %, Rus – 7 %.
incipit: Continues. These are not really lyrical verses, yet they are in my usual thoughtful & joyful style, and can make you laugh and think, they illustrate some interesting thoughts and ideas. Here all is written in one year, little by little, between writing of serious things, and I intend to continue in this way for several years. In the short version cut is only the Bul, so that these verses are more or less as the others. There is an Afterword: About Bulgarian Language.

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 02/07/2023 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Тук аз давам в хумористична форма разяснения за това, защо аз не харесвам демокрацията, какво ù липсва за да бъде тя достатъчно добра за интелигентни хора. Защото отдалеч тя изглежда добре, но в своята същност е просто една красива лъжа.
incipit: Съдържание | 0. Дефиниция | 1. Невъзможност на това решение | 2. Тази процедура не се прилага никъде другаде | 3. Демокрацията в Древна Гърция | 4. Нулево решение | 5. Стратегическо и тактическо управление | 6. Велико и неразумно! | 7. Най-добрия… биберон за народа! | 8. Цари лоша представителност | 9. Разделение на властите | 10. Законност срещу морал | 11. Морален облик на политиците | 12. Женско управление | 13. Други моменти | 14. Преимущества и недостатъци | 15. Заключителни коментари |

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 03/06/2023 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Serbian. Овде дајем у духовитој форми објашњење зашто ја не волим демократију, шта јој недостаје да би била довољно добра за интелигентне људе. Зато што она изгледа добро из даљине, али у својој суштини је само лепа лаж.
incipit: Садржај | 0. Дефиниција | 1. Немогућност оваквог решења | 2. Овај поступак се не примењује нигде другде | 3. Демократија у старој Грчкој | 4. Нулто решење | 5. Стратешко и тактичко управљање | 6. Сјајно и неразумно! | 7. Најбоља… дуда за становништво! | 8. Постоји лоша репрезентативност | 9. Подела овлашћења | 10. Законитост против морала | 11. Морални лик политичара | 12. Женска управљање | 13. Остали тренуци | 14. Предности и недостаци | 15. Закључни коментари |

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 03/05/2023 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Slovak. Tu vtipnou formou ja podávam vysvetlenie, prečo nemám rada demokraciu, čo jej chýba, aby bola dosť dobrá pre inteligentných ľudí. Pretože z diaľky ona vyzerá dobre, ale vo svojej podstate je len krásna lož.
incipit: Obsah | 0. Definícia | 1. Nemožnosť tohto riešenia | 2. Tento postup sa nepoužíva nikde inde | 3. Demokracia v starovekom Grécku | 4. Nulové riešenie | 5. Strategické a taktické riadenie | 6. Skvelé a nerozumné! | 7. Najlepší… cumlík pre populáciu! | 8. Vládne zlá reprezentatívnosť | 9. Rozdelenie právomocí | 10. Zákonnosť proti morálke | 11. Morálny obraz politikov | 12. Ženské rozhodnutie | 13. Ostatné okamihy | 14. Výhody a nevýhody | 15. Záverečné komentáre |

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 03/05/2023 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Czech. Zde vtipně podám vysvětlení, proč nemám rád demokracii, co jí chybí, aby byla dost dobrá pro inteligentní lidi. Protože to vypadá dobře z dálky, ale v jádru je to jen krásná lež.
incipit: Obsah | 0. Definice | 1. Nemožnost tohoto řešení | 2. Tento postup se nikde jinde nepoužívá | 3. Demokracie ve starověkém Řecku | 4. Nulové řešení | 5. Strategické a taktické řízení | 6. Skvělé a nerozumné! | 7. Nejlepší… dudlík pro populaci! | 8. Vládne špatná reprezentativnost | 9. Rozdělení pravomocí | 10. Zákonnost proti morálka | 11. Morální obraz politiků | 12. Ženska vlada | 13. Další okamžiky | 14. Výhody a nevýhody | 15. Závěrečné komentáře |

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 03/03/2023 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Polish. Tutaj w żartobliwej formie ja wyjaśniam, dlaczego ja nie lubię demokracji, czego jej brakuje, aby była wystarczająco dobra dla inteligentnych ludzi.
incipit: Zawartość | 0. Definicja | 1. Niemożliwość takiego rozwiązania | 2. Ta procedura nie jest zastosowania nigdzie indziej | 3. Demokracja w starożytnej Grecji | 4. Rozwiązanie zerowe | 5. Zarządzanie strategiczne i taktyczne | 6. Świetnie i nierozsądnie! | 7. Najlepszy… smoczek dla ludzi! | 8. Króluje słaba reprezentatywność | 9. Podział władz | 10. Praworządność przeciw moralność | 11. Moralny wizerunek polityków| 12. Kobiece zarządzanie| 13. Inne momenty| 14. Zalety i wady| 15. Uwagi końcowe|

(racconto dialettale, breve)  di nwMarino Maiorino
pubblicata il 05/02/2023 - Tempo di lettura: circa 5 minuti
Descrizione: Una scena per i vicoli di Napoli.
incipit: Nanninella è 'na vicchiarella ê Tribunali ca po' ttenè uttant'anne.

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 04/02/2023 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Ukrainian. Тут я даю в гумористичній формі роз'яснення про те, чому мені не подобається демократія, чого їй не вистачає, щоб бути досить хорошою для інтелігентних людей.
incipit: Зміст | 0. Визначення | 1. Неможливість цього рішення | 2. Ця процедура більше ніде не застосовується | 3. Демократія в Стародавній Греції | 4. Нульове рішення | 5. Стратегічне і тактичне управління | 6. Велике і нерозумне! | 7. Найкраща… соска для населення! | 8. Це панує погана репрезентативність | 9. Розподіл влади | 10. Законність проти моралі | 11. Моральне обличчя політиків | 12. Жіноче управління | 13. Інші моменти | 14. Переваги і недоліки | 15. Заключні коментарі |

(poesia dialettale, brevissimo)  di nwGiuseppe Gianpaolo Casarini
pubblicata il 02/02/2023 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: Carme goliardico in milanese con riferimenti alchemici.
incipit: "Daghela no" (Carme carnascialesco) Daghela no che el fa el magütt: el te diss, grosa busia, lè de zirconi quand a lè un poveer tocc de tola, la tentà de šincall un dì indreè, de rivestill pö d'argent e d'or ne la vaal del Bir Bir e infin da quater microns de platin. Ma che or ma che platin, sult.

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 04/01/2023 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Esperanto. Mi donas ĉi tie humure klarigojn, kial mi ne ŝatas la demokration, kio mankas al ĝi por esti sufiĉe bona por inteligentaj homoj. Ĉar ĝi aspektas bone de malproksime, sed en sia esenco estas nur bela mensogo.
incipit: Enhavo | 0. Difino | 1. Neebleco de ĉi tiu solvo | 2. Ĉi tiu procedo ne estas uzata aliloke | 3. La demokratio en Antikva Grekio | 4. Nula solvo | 5. Strategia kaj taktika regado | 6. Bonega kaj senracia! | 7. La plej bona… suĉumilo por la homoj! | 8. Ĝi regas malbona reprezentateco | 9. Divido de la potencoj | 10. Leĝeco kontraŭ moralo | 11. Morala bildo de politikistoj | 12. Ina regado | 13. Aliaj momentoj | 14. Avantaĝoj kaj malavantaĝoj | 15. Fermaj komentoj |

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 08/12/2022 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Swedish. Här ger jag förklaringar på ett humoristiskt sätt, varför jag inte gillar demokratin, vad den saknar för att vara tillräckligt bra för intelligenta människor. Eftersom det ser bra ut långt ifrån, men bara är en vacker lögn i sin essens.
incipit: Innehåll | 0.Definition | 1.Omöjligheten till denna lösning | 2.Denna procedur används inte någon annanstans | 3.Demokratin i antikens Grekland | 4.Noll lösning | 5.Strategiskt och taktiskt kommando | 6.Stor och orimlig! | 7.Det bästa… napp för folket! | 8.Det finns dålig representativitet | 9.Uppdelning av makter | 10.Legalitet kontra moral | 11.Moralisk bild av politiker | 12.Kvinnlig regering | 13.Andra ögonblicket | 14.Fördelar och nackdelar | 15.Avslutande anmärkningar |

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 03/11/2022 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Dutch. Ik geef hier in humoristische vorm uitleg, waarom ik de democratie niet mag, wat het mist om goed genoeg te zijn voor intelligente mensen. Omdat het er van een afstand goed uitziet, maar in wezen gewoon een mooie leugen is.
incipit: Inhoud |0.Definitie |1.Onmogelijkheid van deze oplossing |2.Deze procedure wordt nergens anders gebruikt |3.De democratie in het oude Griekenland |4.Nul oplossing |5.Strategische en tactische overheid |6.Geweldig en onredelijk! |7.De beste… fopspeen voor de mensen! |8.Er is een slechte representativiteit |9.Verdeling van de bevoegdheden |10.Wettigheid versus moraliteit |11.Moreel beeld van politici |12.Vrouwelijke heerschappij |13.Andere momenten 14.Voor- en nadelen |15.Slotopmerkingen |

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 03/10/2022 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Romanian. Aici eu dau explicații în formă umoristica, de ce nu-mi place democrația, ceea ce îi lipsește pentru a fi suficient de bun pentru oamenii inteligenți. Pentru ea că arată bine de departe, dar în esența sa este doar o minciună frumoasă.
incipit: Conţinutul |0. Definiție |1. Imposibilitatea această soluție |2. Această procedură nu este utilizată nicăieri altundeva |3. Democrația în Grecia Antică |4. Soluție zero |5. Management strategic și tactic |6. Mare și nerezonabile! |7. Cel mai bun… suzetă pentru oameni! |8. Regenează slaba reprezentativitate |9. Împărțirea puterilor |10. Legalitate versus moralitate |11. Imaginea morală a politicienilor |12. Guvernul feminin |13. Alte momente |14. Avantaje și dezavantaje |15. Comentarii finale |

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 06/09/2022 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: Aqui eu dou explicações de forma humorística porque eu não gosto de democracia, o que falta para ser bom o suficiente para pessoas inteligentes. Porque ela parece bom à distância, mas em sua essência é apenas uma bela mentira.
incipit: Conteúdo | 0. Definição | 1. Impossibilidade desta solução | 2. Este procedimento não é usado em nenhum outro lugar | 3. A democracia na Grécia Antiga | 4. Solução zero | 5. Gestão estratégica e tática | 6. Grande e irracional! | 7. A melhor… chupeta para o povo! | 8. Reina fraca representatividade | 9. Divisão de poderes | 10. Legalidade versus moralidade | 11. Imagem moral dos políticos | 12. Governo feminino | 13. Outros momentos | 14. Vantagens e desvantagens | 15. Comentários finais |

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 12/08/2022 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: Yo doy aquí explicaciones en forma humorística por qué no me gusta la democracia, qué le falta para ser lo suficientemente buena para las personas inteligentes. Porque ella se ve bien desde la distancia, pero en esencia es solo una hermosa mentira.
incipit: Contenido | 0. Definición| 1. Imposibilidad de esta solución| 2. Este procedimiento no se usa en ningún otro lugar| 3. La democracia en la antigua Grecia| 4. Solución cero| 5. Gestión estratégica y táctica| 6. ¡Grande e irrazonable!| 7. ¡El mejor… chupete para la gente!| 8. Reina mala representatividad| 9. División de los poderes| 10. Legalidad versus moralidad| 11. Imagen moral de los políticos| 12. Gobierno femenino| 13. Otros momentos| 14. Ventajas y desventajas| 15. Comentarios finales|

(poesia umorismo, medio)  di nwChris Myrski
pubblicata il 06/07/2022 - Tempo di lettura: circa un'ora
Descrizione: This is mixed collection of funny, philosophical, sexy, and of other sorts verses, ordered chronologically, and divided by the languages, where only the poetry (with some explans) as percentages gives: Bul – 77 %, Eng – 2 %, Ger – 2 %, Rus – 19 %.
incipit: Continues. These are not really lyrical verses, yet they are in my usual thoughtful & joyful style, and can make you laugh and think, they illustrate some interesting thoughts and ideas. Here all is written in one year, little by little, between writing of serious things, and I intend to continue in this way for several years. In the short version cut is only the Bul, so that the Rus as if is present best of all.

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 03/06/2022 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: Здесь я даю в юмористической форме разъяснения о том, почему мне не нравится демократия, чего ей не хватает, чтобы быть достаточно хорошей для интеллигентных людей. Потому что она выглядит хорошо издали, но в своей сущности просто красивый обман.
incipit: Содержание | 0. Определение | 1. Невозможность этого решения | 2. Эта процедура не применяется нигде больше | 3. Демократия в Древней Греции | 4. Нулевое решение | 5. Стратегическое и тактическое управление | 6. Великое и неразумное! | 7. Лучшая… соска для населения! | 8. Царит плохая представительность | 9. Разделение властей | 10. Законность против морали | 11. Моральный облик политиков | 12. Женское управление | 13. Другие моменты | 14. Преимущества и недостатки | 15. Заключительные коммен

(saggio politico, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 04/04/2022 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In English. Here I explain in humorous form why I do not like the democracy, what it lacks for to be good enough for intelligent people. Because it looks good from afar, but in its essence is just a beautiful lie.
incipit: Contents | 0. Definition 1. Impossibility of this solution 2. This procedure is not used anywhere else 3. The democracy in Ancient Greece 4. Zero solution 5. Strategic and tactical ruling 6. Great and unreasonable! 7. The best… pacifier for the people! 8. It reigns bad represenativeness 9. Division of the powers 10. Lawfulness against morality 11. Moral image of the politicians 12. Feminine ruling 13. Other moments 14. Advantages and disadvantages 15. Closing comments |

(saggio filosofia, lungo)  di nwChris Myrski
pubblicata il 03/02/2022 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: This is my, probably last, book with publicistics, or philosophical judgments about everything, which are chiefly cynical (i.e. realistic), also with some etymologies and funny verses. I hope to continue it for 5 more years, where 2020 is the zeroth.
incipit: In English. Contents of This Year || 0.00. Why This Book? | 0.01. Why This Title? About The Difficulties | 0.02. About Bulgarian Deplorable Conditions And Barbarity | 0.03. About World Population | 0.04. More About Bulgarian Barbarity | 0.05. About Emancipation | 0.06. About Going to Pension | 0.07. About Future Social Allowances | 0.08. About Exploitation | 0.09. About Communism and Fascism | 0.10. About Gloria Mundi ||

(poesia umorismo, lungo)  di nwChris Myrski
pubblicata il 02/02/2022 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: This is poetical collection in Bulgarian, gathered for 5 years, of various humorous verses in my style, divided in: philosophical, sexy, for children, nonsenses, funny miniatures, singings, others, my fatherland, and are in 4 parts (here in 1 place).
incipit: In Bulgarian | СЪДЪРЖАНИЕ || 0. Предговор | 1. Философски | 2. Леко секси | 3. За деца | 4. Нонсенси и каламбури | 5. Разни кудоши | 6. Разпявки под душа | 7. Други | 8. Моето отечество | 9. Следговор || Тъй като книгата е доста голяма то тя е разбита на 4 книги-части, които тук са на 1о място, като в І-та част е от началото до края на дългите философски стихове, във ІІ-та са късите философски + сексито + детските, в ІІІ-та са нонсенсите + кудошите, и в ІV-та са от разпявките и до края. ||

(poesia umorismo, medio)  di nwChris Myrski
pubblicata il 02/02/2022 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Russian. Это поэтический сборник самых разных юмористических стихов, со звонкой (детской) рифмой, в моём традиционном шуточном, да и философском стиле, которых я собирал целых 5 лет. Разделы: философские, секси, детские, шуточные, и другие.
incipit: In Russian. Может быть пару абзацов всё таки нужно вставить в начале. По крайней мере потому что я, в принципе, вообще /не/ собирался писать этих стихов. После эпохального "лимричника" я порядочно устал писать стихи на русском языке и собирался переходить уже к английскому и навсегда. Однако у меня были некоторые, так сказать, заготовки, или идеи, две строчки всего, с неясной идеей, но с хватающим или вызывающим звучанием, которые думал оставить для желающих авторов (также и на других языках). …

(poesia umorismo, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 02/12/2021 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: This is English adaptation of prosaic part, of one unexpected poetical impromptu, this time sextets of type ABABBA. These things in the most shameless manner spit at our democratic "achievements", that put us at the rightful last place in the EU.
incipit: This is my variant of mass protests in Bulgaria in the 2020, only that I don't cry "Down with this Government (let a new one takes place)!" but criticize the whole botched transition to our utmost /right-wing/ democracy, which turned to a long, 30 years for the moment, /war devastation/ of the country, which will end (after quarter to half century) with our disappearance as a country, not only in absolute number of the citizens, but also in sense of Bulgarian ethnicity!

(poesia umorismo, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 02/12/2021 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Това е неочакван експромт в края на коронната и протестната за България година, който аз не бях мислил да пиша, но такъв е моят вариант на народните протести.
incipit: In Bulgarian. Господа, тази книга аз нямах намерение да я пиша, но след като, от 1а страна, народа протестира, вдига джавала…, а, от друга страна, аз бях набрал инерция в тази юбилейна за мен година (станах на 70), като написах 1а след друга (е, под друг псевдоним) 5-6 поетични сбирки с разни бъзикни, … и реших да драсна нещо и под това име, а и, от 3та страна, аз продължавам да съм сърдит на цялата наша обществено за това, че изобщо не ме брои за слива, както се казва, така че…

(poesia umorismo, medio)  di nwChris Myrski
pubblicata il 01/12/2021 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: This is poetical collection of humorous verses in my usual style, id est with nursery thymes, stressing not on feelings but on interesting /ideas/, which are of mixed nature as: philosophical, cynic, funny, etc.; I have gathered them for 5 years.
incipit: Maybe a pair of paragraphs are necessary in the beginning. Because, for one thing, I want to write more poetry in English, for the reason that I have till now circa 10 thousand lines of funny poetry in Russian and at least 8 thousands (in 2015) in Bulgarian, and counting myself for a world writer (what is the essence of my pseudonym – Myrski comes from Russian 'mir', what is both, world and peace), I feel myself bound to increase my, maybe just a thousand or two, poetical lines in English. …

(saggio altro, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 18/10/2021 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Това е шеговит тълковен /cum/ етимол-ен речник поне на бълг-ия език (а значи и на др. интересни чужди думи по света, най-често в анг-я и рус-я), който, независимо от несериозния тон, е сериозен научен труд, просто е направен популярен.
incipit: In Bulgarian. От Резюмето: Това е един, колкото научен, толкова и смешен, речник, който не е баш етимологичен, но е и това (в известен смисъл), и поне на българския език, и на наши думи и на чуждици, само че акцента е /не/ толкова на точно указване на произхода или подробно обяснение на думата, а на /връзката/ на тази дума с други думи (от индо-европейските езици) по света, като по този начин, а и чрез обясненията, се търсят /идеите/ стоящи зад тези и подобни корени….

(poesia umorismo, medio)  di nwChris Myrski
pubblicata il 01/08/2021 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Ех, това е пак поетична сбирка от 101 петостишия, пета по ред и последна, които пак не са акростихове, но са максимално лирични и посветени на любовта, от една философска и теософска гледна точка! Плюс дето е пълна и с… /етимологии/.
incipit: In Bulgarian. Ето І-то и посл-то парчета. | * * * | Какво е любовта? 'Ми заслепление, | свръхчувственост и порив, екзалтация, | пристрастно /изкривено/ отношение, | изключващо нормална информация -- | какт' на конете слагат им капаци, а? | | * * * | Обаче, господа, с туй казвам: àмен! | И нека мойте думи като /камень/ | в земята тупнат, да ни станат знаме, | щот' стига вече е човека мамен | добър кога'й, а обществото -- гамен! ||

(poesia umorismo, medio)  di nwChris Myrski
pubblicata il 30/06/2021 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Това е пак поетична сбирка от 101 нонсенс-петостишия, но вече не акростихове, обаче не по-малко смешни. Тоест тук няма философствания, а груби но верни изводи за живота, или основно: секса, жените, мъжете, и малко политика за "цвят".
incipit: In Bulgarian. Ето І-то и посл-то парчета. | * * * | Веднъж, разхождайки се по една поляна, | ама съвсем добре от слънцето огряна, | съдбата, дет' е в триковете обиграна, | скрои ми номер: скъса ми се … гайката! | "Тюх!", рекох си, "'Ми да ù ___ [погрèба ?] майката!". | | * * * | А пък за да не ми се къса джуфката, | с коят' отгоре връзвам си обувката, | та да я псувам яко, без преструвката, | то и не нося аз такива с връзки, | тъй ч`е, когат' е зле, бъдете дръзки! ||

(poesia umorismo, breve)  di nwChris Myrski
pubblicata il 02/06/2021 - Tempo di lettura: circa 10 minuti
Descrizione: In Bulgarian. Това е поетична сбирка от 101 нонсенс-миниатюри с по 5 реда и римуване през ред, които са и акростихове все с текста КУРВИ. Ясно е че тук ще има някои цинични моменти, но не и вулгарни, или: за жените и мъжете, за секса, за живота.
incipit: In Bulgarian. Ето І-то и посл-то парчета. | * * * | К_огато бях по-млад с пе/й/сет години | У_мирах нови мацки да си търся, | Р_омани нямах, както ми се чини, | В_ръхлитах ги сал дор' да ги забърша, | И_ нови търсех седмица щом мине. | | * * * | К_оет' направил се прощавам с вас. | У_х, ама се озорих доста яко. | Р_азвличах се донейде, смях се с глас, | /В_аятелствах/, ала, да-н' каже някой: | И_зкукуригал, догорял кат' фас. ||

(poesia umorismo, medio)  di nwChris Myrski
pubblicata il 02/05/2021 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Това е поетична сбирка от 101 нонсенс-миниатюри с по 5 реда и римуване на първия с последния и после на средните три реда, които освен това са и акростихове все с текста ОБАЧЕ. Темите са грубо: демокрацията, жената, и живота въобще.
incipit: In Bulgarian. Ето І-то и посл-то парчета. | * * * | О_баче аз съм търсещ индивид. | Б_лестя със стих до пето-пръстка сведен. | А_ ще рече туй, първи ред с последен | Ч_етално стягат терца, и се гледа | Е_снафският живот да е разбит. | | * * * | О_баче, люде, толкоз стига, а? | Б_ая озорих се с таз' епопея, | А_ми цял, бутнах, /катехизис/ в нея, | Ч_е 'ко-н' съм аз, то кой да ви огрее? | Е_, сбогом, и дерзайте, умнат`а! ||

(poesia umorismo, medio)  di nwChris Myrski
pubblicata il 01/04/2021 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Това е поетична сбирка от 101 нонсенс-миниатюри, които са акростишни лимрици с текст за всичките ЕГАТИ. Съдейки по "посланието" е ясно, че тук има и по-груби изрази, за живота, за секса, или за нещо друго, но това не ги прави вулгарни.
incipit: In Bulgarian. Ето І-то и посл-то парчета. | * * * | Е_й хора, туй ми'й новата идея, | Г_олям е кеф, затуй ще я възпея. | А_ми че да, това е акростих | Т_акъв един, егати, казал бих, | И_ плюс туй лимрична е епопея. | | * * * | Е_й хора, толкоз, стигнах веч' стотарката, | Г_айлето свърши, чеша си "шишарката". | А_мбицията своя аз постигнах, | Т_оку седемдесет като достигнах. | И_ нийде не работих с баданарката! ||

(poesia umorismo, medio)  di nwChris Myrski
pubblicata il 01/02/2021 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Това е сбирка от 101 (+ Прил.) стихове от нов вид, които приличат на сонетите, но са по-мелодични и лирични. Темите са всякакви, което ще рече за всичко сътворено, в моя философски, но и весел стил, с Приложения на руски и английски.
incipit: In Bulgarian. Ех, мои малобройни читатели, вие не ме четете, но пък аз пиша! И знаете ли, аз даже взех да си мисля, че затова именно пиша все нови и нови неща, и прозаични, наред с разни преводи (че и под други имена), но и поетични, защото /не ме/ четете! Понеже, виждате ли, ако ме четяхте (…), и ако купувахте нещо от западните ми платени издания (…), то аз щях вече да съм се възгордял, и оял и ошишкавял, и грохнал от… чукане (…), и изобщо нямаше да ми е до писане на нови неща, …, нали?…

(poesia umorismo, medio)  di nwChris Myrski
pubblicata il 22/01/2021 - Tempo di lettura: circa un'ora
Descrizione: This is cut version of collection of 100+ humorous 5-lines basically (the 100) in Russian, where the pluses are in other languages, but the 100s are cut to 10, so that all come up to 60. Yet they are also acrostics with vertical text for all "Putin".
incipit: Here is the LAST Putinet in English, which is NOT acrostic. || I raised myself non-handmade monument. | And it will stay wide longer than moment. | Now who says Putin -- Myrski jumps ahead, | And who says Myrski -- Putin's ready-red! And nobody can other make comment. ||

(racconto scienza, medio)  di nwChris Myrski
pubblicata il 04/11/2020 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Russian. Это последняя версия моих идей о мировом алфавите, исходя из болгарского языка как самого правильного из всех славянских (и не только) языков. С этого момента этот материал становится первым по теме.
incipit: Тема этого материала для меня не новая, она имеет более чем 10-летнюю (почти что 20-) историю и я посвятил ей несколько материалов, и на русском и на английском, как, сначала "Неграмотный мир", через некоторое время "Myrski's English transliteration", а потом ещё целая папка "Для всех СНГ-ейцев ", и потом также папка на английском под названием "For Arabs, Chinese, and Hindus (the best world language". Тем не менее…

(racconto giornalismo, lunghissimo)  di nwChris Myrski
pubblicata il 03/11/2020 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. След повече от 1/4 век литературна дейност аз направих тази избрана колекция от публицистични материали (статии, части от книги, есета), които съм превел на 3 езика (английски, руски, български), всяка от по 4 тома.
incipit: In Bulgarian. (Прод.) Томовете са: 1. Комунизъм Срещу Демокрация ; 2. Пазар, Бизнес, Икономика, 3. Социални Теми И Здравословен Живот, 4. Разни Други Неща. Тези теми не са стриктно разделени, нито подредени по най-добрия начин, но те съществуват и това е важното. Навярно е добре да се каже какво съм оставил настрани, колко много. Ами, около 10-тина процента (не повече от 20), понеже аз нямам практически нищо, което да не е актуално в момента, или да не може да стане такова при друга ситуация.

(racconto giornalismo, lunghissimo)  di nwChris Myrski
pubblicata il 03/11/2020 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Russian. После больше 1/4 века литературной деятельности я сделал эту избранную коллекцию публицистических материалов (статьей, частей книг, эссе), которые я перевёл на 3 языка (английский, русский, болгарский), каждую из 4-х томов.
incipit: In Russian. (Прод.) Тома здесь следующие: 1. Коммунизм Против Демократии; 2. Рынок, Бизнес, Экономика, 3. Социальные Вопросы И Здоровая Жизнь, 4. Разные Другие Вещи. Эти темы не разделены чётко, ни упорядочены лучшим образом, но теперь они существуют и это важное. Наверное хорошо сказать что я оставил в стороне, как много. Ну, процентов 10 (не больше 20-и), потому что у меня нет практически ничего, что не было бы актуальным в моменте, или что не может стать таким позже.

(racconto scienza, lunghissimo)  di nwChris Myrski
pubblicata il 08/10/2020 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Това е огромен, и писан в самия край на миналия век, речник от /думи и връзки/ между тях, целящи да разкрият не само етимологията, но и скритите зад думите /идеи/ в главите на хората; езиците са поне 10-тина, а текста е на български.
incipit: In Bulgarian. Ех, господа, тази книга се появява на бял свят с около /20/ години закъснение, по редица причини, така че нека кажа в началото нещо за това, а и как тя да се ползува, защото е очевидно, че това /не е/ прочетна книга, тя е етимологичен справочник, ала /повече/ от това, тя е един вид /поема/ за думите по света и за тяхното скрито значение, за начина на мислене на хората използващи думите, понеже аз не съм се интересувал толкова от етимологията, колкото от скритото в главите им….

(saggio altro, medio)  di nwJotata – Atatoj
pubblicata il 19/09/2020 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: In Bulgarian. Това е стихо-прозаична сбирка от 50+ леко съкратени (до 11 реда) сонети наречени /соньотки/, оплюващи объркания ни преход към демокрация, който за 30 год. още не свършва, с разбори на сумата въпроси, и съвети за оправяне на бъркотиите.
incipit: |СОНЬОТКА 00-ва || Сред нашта тъпотия безпросветна |поредна мисъл любородна светна |в главата Йотова, да поднесе |масали весели и компромè. || Соньотки лекички, със коментари |за наште вечни каши демократски |подготвя той, и с'га ще ги стовари |пред пичове, отрочета, и мацки. || Понеже тез', коит' у нас остават, |не може вечно тъй да продължават, |въпроси редно е да си задават. || Коментар: Е, това ще e и Предговор към стихо-прозо-сбирката, защото тук всичко има еднакъв вид: стихче и коментар…

(disegno altro)  di nwRoberto Ballardini
pubblicata il 02/04/2020 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: Un personale augurio a tutti quanti (me compreso) di poter tornare presto ad affollare le strade.

(disegno altro)  di nwRoberto Ballardini
pubblicata il 28/03/2020 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: Col romanzo sto in alto mare, al lavoro non ci posso andare, e nemmeno a camminare. Dopo essermi dato alla cucina e poi alla pulizia di casa (più o meno un iter comune a molti, ho scoperto) ora comincio a rovistare negli armadi. Normale, no? See….

(disegno altro)  di nwRoberto Ballardini
pubblicata il 28/03/2020 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: Col romanzo sto in alto mare, al lavoro non ci posso andare, e nemmeno a camminare. Dopo essermi dato alla cucina e poi alla pulizia di casa (più o meno un iter comune a molti, ho scoperto) ora comincio a rovistare negli armadi. Normale, no? See….

(disegno altro)  di nwRoberto Ballardini
pubblicata il 28/03/2020 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: Col romanzo sto in alto mare, al lavoro non ci posso andare, e nemmeno a camminare. Dopo essermi dato alla cucina e poi alla pulizia di casa (più o meno un iter comune a molti, ho scoperto) ora comincio a rovistare negli armadi. Normale, no? See….

(disegno altro)  di nwRoberto Ballardini
pubblicata il 28/03/2020 - Tempo di lettura: meno di 1 minuto
Descrizione: Col romanzo sto in alto mare, al lavoro non ci posso andare, e nemmeno a camminare. Dopo essermi dato alla cucina e poi alla pulizia di casa (più o meno un iter comune a molti, ho scoperto) ora comincio a rovistare negli armadi. Normale, no? See…PayPal

L'associazione culturale BraviAutori sopravvive solo grazie alle piccole donazioni. Se il nostro sito ti è piaciuto, se vuoi contribuire alla sua crescita e allo sviluppo di nuove iniziative, se ci vuoi offrire una pizza, una birra o proprio non sai scegliere chi far felice, considera la possibilità di fare una donazione. Oppure acquista uno dei nostri libri. Puoi usare PayPal (qui a fianco) oppure seguire le istruzioni in fondo a questa pagina. Per ulteriori informazioni, scrivete alla .


Grazie, e buon lavoro!php
Creative Commons
MySQL
Aruba.it
Contatori visite gratuiti
(questo indicatore conta le visite da parte di nuovi visitatori)
PhpBB3

Per gli smartphone o per i computer lenti è disponible una visualizzazione più leggera del sito.

informazioni sulla tua navigazione:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
IP: 44.223.39.67


BraviAutori.it (il portale visual-letterario)

Version: 20.0409

Developed by Massimo Baglionemap
Mappa del sito


Informazioni sull'uso dei cookie da parte di questo sito

Opere generate da/con Intelligenza Artificiale Generativa

La nostra policy sulla privacy

Info e FAQ

Contatti


© 2006-2024
All rights reserved

Copyrighted.com Registered & Protected

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Main site copyrights:
MCN: WVTT8-HGT7X-69B5W
MCN: WT4R4-8NXSX-1LXZB

Pagina caricata in 0.65 secondi.
Dedicato a tutti coloro che hanno scoperto di avere un cervello,
che hanno capito che non serve solo a riempire il cranio e che
patiscono quell'arrogante formicolio che dalle loro budella
striscia implacabile fino a detonare dalle loro mani.

A voi, astanti ed esteti dell'arte.

(Sam L. Basie)
Special thanks to all the friends of BraviAutori who have
contributed to our growth with their suggestions and ideas.