pagine viste: ...
...no javascript...
phone
opzioni grafiche:
T
T
T
TT
Benvenuto, visitatore
     
Thu 18 July, 19:34:37
logo

Elenenco delle opere (63) relazionate dal tag "FUNNY"

(mostra tutti)

 
50
100
 Descrizione: In Russian. Здесь собраны все мои ранние стихи на русском, до 2015-го, которых вовсе не много (по сравнению с тем, что я писал на болгарском), да они ещё и самого разного естества, хотя это лёгкая поэзия (light verse), но зато в одном месте.
incipit: Эти стихи не совсем то, что понимают под художественной поэзией, а относятся к так называемой "лёгкой" (light verse), где основное внимание обращается на рифмы, а не настолько на содержание. Я их писал в своё удовольствие, потому что, как я давно заметил: | Как железы выделяют секреты | Так и стихи пишут часто поэты. | Вот, и разделы у меня следующие: почти серьёзное, каламбуры и нонсенсы, лёгкое секси, пародии, детские стихи, и разное. Так что сборник разношёрстый, но годится для развлечения.

tags: #acrostics(4)    #funny(63)    #in russian(16)    #light verses(13)    #nonsenses(8)    #parodies(6)    #political(3)    #sexy(32)    #sundry(5)    #for children(6)

Descrizione: Here are gathered all my early (till 2015) poetical attempts in English, which are not very much and also quite different in their genre, although all are mostly light verses with the so called nursery rhymes. At last in 2016 the book is closed.
incipit: These are light verses, in English, covering different topics, and they are such because this is what I like to read and write, and I am doing this from the very beginning, as you say, , or for fun. Yet I have put it also in poetical form, namely: | How the glands of the body secrete, | So many poets write verses, indeed. | Only that the others usually don't admit this. The topics are: funny things, sexy things, political things, for children, dedicated things, and others.

tags: #acrostics(4)    #funny(63)    #light verses(13)    #nonsenses(8)    #parodies(6)    #political(3)    #sexy(32)    #sundry(5)    #for children(6)

Descrizione: In Bulgarian. Това е именно "върло" демократична поезия, т.е. анти-демократична. Но то надали има страна по света където интелигентните хора да харесват демокрацията - защото тя е прекалено вулгарна! Е, аз си казвам думата чрез леката ми поезия.
incipit: Ами, демокрацията е доста странен феномен, който аз разглеждам в други книги, но основните причини за нашите бъркотии се свеждат до: бързата и необмислена промяна, неопитните ни политици, тоталното отричане на тоталитаризма, загубата на всичките ни пазари, обезценяването на старите левчета, отсъствието на единомислие между партиите, заблудата за лесно забогатяване, заимстване само на отрицателното от Запада, и прочее. С една дума - в това, че ни беше /малко акъла/ за да намерим златната среда!

tags: #in bulgarian(28)    #light verses(13)    #nonsenses(8)    #parodies(6)    #political(3)    #sundry(5)    #funny(63)

Descrizione: In Bulgarian. Това са най-различни детски стихове, и за малки, и за големи, с леки и запомнящи се рими; Книгата все стоеше отворена, но в 2017 най-после я затворих… Доколкото детските стихосбирки са с малко неща, то от тук ще излязат 2 книжки.
incipit: Е, ето ви начало, щом искате, от едноименното със заглавието стихотворение: | В долината на Замбези | крокодил ми се изплези; | щом понечих да го хвана, | хукна той към океана. || Аз реших да го преследвам, | ала бавничко напредвам, | че е местността блатиста | и опасна за спортиста. || Крокодила е кат' лодка | и с клатушкаща походка | се провира като пура | през блатата и папура, ||… и още много.

tags: #for children(6)    #light verses(13)    #nonsenses(8)    #parodies(6)    #sundry(5)    #funny(63)

Descrizione: In Bulgarian. Това е моята последна поетична книга на български, писана за 3-4 месеца в 69-та ми година. Тоя път това е уж любовна лирика, в стил Петрарка, но аз съм си аз, и тя е по-скоро шеговита, секси, философска, научна, от всичкото по малко.
incipit: Здравейте мои скъпи (защото сте малко) читатели. Аз уж се зарекох да не пиша повече стихове на български, ама на, не се стърпях и за 3-4 месеца /сварганил/ (според руснаците) една съвсем прилична стихосбирка. Е, аз не мислех тя да е толкова голяма, но, дето има един лаф, апетита идва с яденето, и като така, от 50-тина, сонетите пораснаха до 100 (във въображението ми), и реших че е по-добре те да са на три места по 50, че дори и по /51/, защото кръглите цифри не са хубави….

tags: #funny(63)    #love(9)    #philosophically(26)    #sonnets(1)    #woman body(1)    #bulgarian(4)

Descrizione: This is a book of funny & not decent poetry, like collection of several (7) new authors and contains only the invented by me Myrskets (by 7 from an author), + a rounding (to make them 50) piece, plus a famous Appendix by me. Yet it is abridged here.
incipit: This is a book of poetry, yet it isn't in my traditional form, but is a collection of 7 new (as if) authors and contains only the invented by me Myrskets (by 7 such from an author), plus a rounding (to make them 50) piece from me, and an Appendix with one shitty (if I may allow myself this expression) ballad that waits the musician, who will use it as libretto. Ah, and they have one small introductory half-page plus one small verse at the end, preferably of 7 lines.

tags: #light(1)    #poetry(18)    #sexy(32)    #sonnet(1)    #verses(5)    #funny(63)

Descrizione: In Russian. Это популярное и забавное эссе о болгарском варварстве, которое написано в моей популярной и нетрадиционной манере, как и предыдущие социальные эссе.
incipit: In Russian. Это углублённое, методическое, этимологическое, философское, но и популярное и забавное эссе или студия о болгарском варварстве, со множеством примеров и сравнений между нами и другими странами. Оно длинное, но настолько /нетрадиционное/, что стоит положенных усилий по его прочтению. Не забыто и традиционное шуточное поэтическое Приложение (на английском) после конца текста.

tags: #comparisons(5)    #etymology(24)    #funny(63)    #in russian(16)    #non traditionally(24)    #philosophy(27)    #pro and contra(7)    #proofs(4)    #barbarity(8)

Descrizione: In English. This is what is said, yet written in my popular and untraditional manner like the previous social essays.
incipit: This is popular article about the proper way to get old, which includes: introduction, concrete chapters about the right look at the medicine & moderation, the dangers of fast transitional periods (to the old age), cares about the body & its organs (based on personal experiences), then about the brain, and philosophical conclusive remarks. It is intended for people after the middle of the life, about 40, but deals chiefly with pensioners. The traditional poetical Appendix is also not forgotten.

tags: #comparisons(5)    #etymology(24)    #funny(63)    #in english(15)    #non traditionally(24)    #philosophy(27)    #pro and contra(7)    #proofs(4)    #barbarity(8)

Descrizione: In English. This is what is said, yet written in my popular and untraditional manner like the previous social essays.
incipit: In English. This is a thorough, methodical, etymological, philosophical, yet also popular and funny essay or study about especially Bulgarian barbarity, with many examples and comparisons between us and the other countries. It is long, but it is so /untraditional/, that I think it is worth the efforts to read it. The usual (and funny) poetical Appendix after the end is also not forgotten.

tags: #comparisons(5)    #etymology(24)    #funny(63)    #in english(15)    #non traditionally(24)    #philosophy(27)    #pro and contra(7)    #proofs(4)    #barbarity(8)

Descrizione: In Bulgarian. Това е популярно и забавно есе за българското варварство, което е написано в моя обичаен популярен и нетрадиционен маниер, както и предишните социални есета.
incipit: In Bulgarian. Това е задълбочено, методично, етимологично, философско, но и популярно и забавно есе или студия за българското варварство, с множество примери и сравнения между нас и другите страни. То е дълго, но пък е толкова /нетрадиционно/, че си струва положените усилия за прочитането му. Не е забравено и обичайното шеговито поетично Приложение (на английски) след края на текста.

tags: #comparisons(5)    #etymology(24)    #funny(63)    #in bulgarian(28)    #non traditionally(24)    #philosophy(27)    #pro and contra(7)    #proofs(4)    #barbarity(8)

Descrizione: In English. This is what is said, yet written in my popular and untraditional manner like the previous social essays.
incipit: This is both, philosophical and funny essay about such unprovable things like the existence of God, the Creation, the organized matter, the ad hoc method of creation of what can be created and without global sight at the things, and some other related questions, with the addition of traditional poetical Appendix.

tags: #creation(10)    #funny(63)    #in english(15)    #matter(3)    #non traditionally(24)    #philosophy(27)    #pro and contra(7)    #religion(16)    #thoughtfully(3)    #god(3)

Descrizione: In Russian. Это философское и смешное эссе о существовании Бога, Сотворении, организованной материи, и других связанных вопросах, которое написано в моей популярной и нетрадиционной манере, как и предыдущие социальные эссе.
incipit: In Russian. Это одновременно философское и смешное эссе о таких недоказуемых вещах как существование Бога, Сотворение, организованная материя, метод "для случая" (ad hoc) сотворения того, что можно было сотворить, и без глобального взгляда на вещи, и некоторые другие связанные вещи, с добавлением традиционного поэтического Приложения.

tags: #creation(10)    #funny(63)    #in russian(16)    #matter(3)    #non traditionally(24)    #philosophy(27)    #pro and contra(7)    #religion(16)    #thoughtfully(3)    #god(3)

Descrizione: In Bulgarian. Това е едновременно философско и смешно есе за съществуването на Бога, Сътворението, организираната материя, и други свързани въпроси, което е написано в моя обичаен популярен и нетрадиционен маниер, както и предишните социални есета.
incipit: In Bulgarian. Това е едновременно философско и смешно есе за такива недоказуеми неща като съществуването на Бога, Сътворението, организираната материя, метода "за случая" (ad hoc) на сътворение на това, което може да бъде сътворено, и без глобален поглед върху нещата, и някои други свързани неща, с добавка на традиционното поетично Приложение.

tags: #creation(10)    #funny(63)    #in bulgarian(28)    #matter(3)    #non traditionally(24)    #philosophy(27)    #pro and contra(7)    #religion(16)    #thoughtfully(3)    #god(3)

Descrizione: This is an etymological & educational paper, but written in frivolous & funny manner, discussing the grammatical genders, some forms related with them, the sexes, the very sexual organs, as well also some philosophical observations about the sexes.
incipit: This text is like subtitle. | This is belletristic work, and rather etymological essay, but it, still, can be taken as libretto for a musical piece with one introductory and 5 other movements, namely: | 0. adagio, lento, asessuale; | 1. andante assai cantabile; | 2. rondo mirabilmente giocoso; | 3. allegro vivace e sessuale; | 4. larghetto pensoso e melodioso; | 5. finale burlescamente furioso. ||

tags: #different languages(2)    #etymology(24)    #funny(63)    #hidden ideas(2)    #in english(15)    #interesting(2)    #philosophy(27)    #sexes(2)    #sexual organs(2)    #genders(2)

Descrizione: In Russian. Это беллетристический материал, и скорее этимологическое эссе, но оно написано в вольной и шуточной манере. Здесь обсуждаются грам. роды, некоторые формы связанные с ними, роды и полы, секс. органы, и некот. философские наблюдения о полах
incipit: In Russian. Это творческая переработка английской "Fantasy". Дальше как бы подзаголовок. | Это беллетристический материал, и скорее этимологическое эссе, но оно, тем не менее, может быть принято как либретто для музыкального произведения с одной вступительной и пятью другими частями, точнее: | 0. adagio, lento, asessuale; | 1. andante assai cantabile; | 2. rondo mirabilmente giocoso; | 3. allegro vivace e sessuale; | 4. larghetto pensoso e melodioso; | 5. finale burlescamente furioso. ||

tags: #different languages(2)    #etymology(24)    #funny(63)    #hidden ideas(2)    #in russian(16)    #interesting(2)    #philosophy(27)    #sexes(2)    #sexual organs(2)    #genders(2)

Descrizione: Limericks in Russian for the whole world, 1, 850 pieces. In Russian. Это эпохальное шуточное поэтическое произведение состоящее из огромного числа лимриков, для всего мира. Это шуточная география, которая пикантная и циничная, но не вульгарная.
incipit: In Russian. Здеся 10 файлов, в основном по континетам. | 0 – Предисловие; | 1 – Европа (273 шт.); | 2 – Евразия (бывший Союз и вокруг, 163 шт.); | 3 – Ближний Восток (165 шт.); | 4 – Дальний Восток (238 шт.); | 5 – Африка (346 шт.); | 6 – Северная Америка (365 шт.); | 7 – Южная Америка (193 шт.); | 8 – Австралия и Океания (104 шт.); | 9 – три Приложения + Индекс географических названий. ||

tags: #funny(63)    #in russian(16)    #light verses(13)    #limericks(6)    #poetry(18)    #geography(1)

Descrizione: In Bulgarian. Това е стихо-прозаична сбирка от 50+ леко съкратени (до 11 реда) сонети наречени /соньотки/, оплюващи объркания ни преход към демокрация, който за 30 год. още не свършва, с разбори на сумата въпроси, и съвети за оправяне на бъркотиите.
incipit: |СОНЬОТКА 00-ва || Сред нашта тъпотия безпросветна |поредна мисъл любородна светна |в главата Йотова, да поднесе |масали весели и компромè. || Соньотки лекички, със коментари |за наште вечни каши демократски |подготвя той, и с'га ще ги стовари |пред пичове, отрочета, и мацки. || Понеже тез', коит' у нас остават, |не може вечно тъй да продължават, |въпроси редно е да си задават. || Коментар: Е, това ще e и Предговор към стихо-прозо-сбирката, защото тук всичко има еднакъв вид: стихче и коментар…

tags: #bulgarian democracy(2)    #hardest critique(2)    #in bulgarian(28)    #inimitable(4)    #philosophically(26)    #poetry(18)    #profound discussion(2)    #prose(7)    #funny(63)

(racconto politico, lunghissimo)  di nwChris Myrski
Descrizione: In German. Dieses Genre nenne ich "Politistik", als alles, was über die Sozialpolitik gesagt werden kann, hier etwas wie politische Science-Fiction oder verschiedene Utopien, aber auch Kritik der Demokratie.
incipit: In German. Das Buch sieht aus wie eine Sammlung von Manifesten von Dutzend politischen Parteien (plus 2 Zusätze). Sie sind sehr verschieden, hauptsächlich ironisch oder satirisch, aber völlig vernünftig. Die gemeinsame verbindende Idee ist, dass jeder von ihnen ein /ideales/ (in einem bestimmten Aspekt) Modell der Demokratie vorschlägt, das /besser als jede/ der existierenden demokratischen Formen ist, was seinerseits einigen Lesern das Recht gibt, das Buch antidemokratisch zu nennen.

tags: #democracy(29)    #in german(5)    #manifestos(1)    #new models(1)    #politics(39)    #realistic(1)    #scientific(7)    #unique(1)    #utopias(4)    #funny(63)

Descrizione: In Bulgarian. Това е огромен, и писан в самия край на миналия век, речник от /думи и връзки/ между тях, целящи да разкрият не само етимологията, но и скритите зад думите /идеи/ в главите на хората; езиците са поне 10-тина, а текста е на български.
incipit: In Bulgarian. Ех, господа, тази книга се появява на бял свят с около /20/ години закъснение, по редица причини, така че нека кажа в началото нещо за това, а и как тя да се ползува, защото е очевидно, че това /не е/ прочетна книга, тя е етимологичен справочник, ала /повече/ от това, тя е един вид /поема/ за думите по света и за тяхното скрито значение, за начина на мислене на хората използващи думите, понеже аз не съм се интересувал толкова от етимологията, колкото от скритото в главите им….

tags: #funny(63)    #ideas in words(1)    #in bulgarian(28)    #many languages(14)    #people s psychology(2)    #philosophical comments(1)    #popularly(44)    #serious reading(19)    #etymology(24)

Descrizione: This is cut version of collection of 100+ humorous 5-lines basically (the 100) in Russian, where the pluses are in other languages, but the 100s are cut to 10, so that all come up to 60. Yet they are also acrostics with vertical text for all "Putin".
incipit: Here is the LAST Putinet in English, which is NOT acrostic. || I raised myself non-handmade monument. | And it will stay wide longer than moment. | Now who says Putin -- Myrski jumps ahead, | And who says Myrski -- Putin's ready-red! And nobody can other make comment. ||

tags: #life(6)    #philosophically(26)    #poetry(18)    #politics(39)    #sex(4)    #funny(63)

Descrizione: In Bulgarian. Това е сбирка от 101 (+ Прил.) стихове от нов вид, които приличат на сонетите, но са по-мелодични и лирични. Темите са всякакви, което ще рече за всичко сътворено, в моя философски, но и весел стил, с Приложения на руски и английски.
incipit: In Bulgarian. Ех, мои малобройни читатели, вие не ме четете, но пък аз пиша! И знаете ли, аз даже взех да си мисля, че затова именно пиша все нови и нови неща, и прозаични, наред с разни преводи (че и под други имена), но и поетични, защото /не ме/ четете! Понеже, виждате ли, ако ме четяхте (…), и ако купувахте нещо от западните ми платени издания (…), то аз щях вече да съм се възгордял, и оял и ошишкавял, и грохнал от… чукане (…), и изобщо нямаше да ми е до писане на нови неща, …, нали?…

tags: #about life(5)    #english appendix(1)    #funny(63)    #in bulgarian(28)    #originally(9)    #philosophically(26)    #russian appendix(1)    #sexy(32)    #poetry(18)

Descrizione: In Bulgarian. Това е поетична сбирка от 101 нонсенс-миниатюри, които са акростишни лимрици с текст за всичките ЕГАТИ. Съдейки по "посланието" е ясно, че тук има и по-груби изрази, за живота, за секса, или за нещо друго, но това не ги прави вулгарни.
incipit: In Bulgarian. Ето І-то и посл-то парчета. | * * * | Е_й хора, туй ми'й новата идея, | Г_олям е кеф, затуй ще я възпея. | А_ми че да, това е акростих | Т_акъв един, егати, казал бих, | И_ плюс туй лимрична е епопея. | | * * * | Е_й хора, толкоз, стигнах веч' стотарката, | Г_айлето свърши, чеша си "шишарката". | А_мбицията своя аз постигнах, | Т_оку седемдесет като достигнах. | И_ нийде не работих с баданарката! ||

tags: #about life(5)    #cynically(5)    #funny(63)    #in bulgarian(28)    #originally(9)    #sexy(32)    #poetry(18)

Descrizione: In Bulgarian. Това е поетична сбирка от 101 нонсенс-миниатюри с по 5 реда и римуване на първия с последния и после на средните три реда, които освен това са и акростихове все с текста ОБАЧЕ. Темите са грубо: демокрацията, жената, и живота въобще.
incipit: In Bulgarian. Ето І-то и посл-то парчета. | * * * | О_баче аз съм търсещ индивид. | Б_лестя със стих до пето-пръстка сведен. | А_ ще рече туй, първи ред с последен | Ч_етално стягат терца, и се гледа | Е_снафският живот да е разбит. | | * * * | О_баче, люде, толкоз стига, а? | Б_ая озорих се с таз' епопея, | А_ми цял, бутнах, /катехизис/ в нея, | Ч_е 'ко-н' съм аз, то кой да ви огрее? | Е_, сбогом, и дерзайте, умнат`а! ||

tags: #about democracy(1)    #about life(5)    #about women(2)    #funny(63)    #in bulgarian(28)    #originally(9)    #philosophically(26)    #sexy(32)    #poetry(18)

Descrizione: In Bulgarian. Това е поетична сбирка от 101 нонсенс-миниатюри с по 5 реда и римуване през ред, които са и акростихове все с текста КУРВИ. Ясно е че тук ще има някои цинични моменти, но не и вулгарни, или: за жените и мъжете, за секса, за живота.
incipit: In Bulgarian. Ето І-то и посл-то парчета. | * * * | К_огато бях по-млад с пе/й/сет години | У_мирах нови мацки да си търся, | Р_омани нямах, както ми се чини, | В_ръхлитах ги сал дор' да ги забърша, | И_ нови търсех седмица щом мине. | | * * * | К_оет' направил се прощавам с вас. | У_х, ама се озорих доста яко. | Р_азвличах се донейде, смях се с глас, | /В_аятелствах/, ала, да-н' каже някой: | И_зкукуригал, догорял кат' фас. ||

tags: #about life(5)    #about men(1)    #about women(2)    #cynically(5)    #funny(63)    #in bulgarian(28)    #originally(9)    #sexy(32)    #poetry(18)

Descrizione: In Bulgarian. Това е пак поетична сбирка от 101 нонсенс-петостишия, но вече не акростихове, обаче не по-малко смешни. Тоест тук няма философствания, а груби но верни изводи за живота, или основно: секса, жените, мъжете, и малко политика за "цвят".
incipit: In Bulgarian. Ето І-то и посл-то парчета. | * * * | Веднъж, разхождайки се по една поляна, | ама съвсем добре от слънцето огряна, | съдбата, дет' е в триковете обиграна, | скрои ми номер: скъса ми се … гайката! | "Тюх!", рекох си, "'Ми да ù ___ [погрèба ?] майката!". | | * * * | А пък за да не ми се къса джуфката, | с коят' отгоре връзвам си обувката, | та да я псувам яко, без преструвката, | то и не нося аз такива с връзки, | тъй ч`е, когат' е зле, бъдете дръзки! ||

tags: #about life(5)    #about sex(1)    #funny(63)    #in bulgarian(28)    #mass culture(1)    #originally(9)    #silly poetry(1)    #poetry(18)

Descrizione: In Bulgarian. Ех, това е пак поетична сбирка от 101 петостишия, пета по ред и последна, които пак не са акростихове, но са максимално лирични и посветени на любовта, от една философска и теософска гледна точка! Плюс дето е пълна и с… /етимологии/.
incipit: In Bulgarian. Ето І-то и посл-то парчета. | * * * | Какво е любовта? 'Ми заслепление, | свръхчувственост и порив, екзалтация, | пристрастно /изкривено/ отношение, | изключващо нормална информация -- | какт' на конете слагат им капаци, а? | | * * * | Обаче, господа, с туй казвам: àмен! | И нека мойте думи като /камень/ | в земята тупнат, да ни станат знаме, | щот' стига вече е човека мамен | добър кога'й, а обществото -- гамен! ||

tags: #about body parts(1)    #about love(1)    #etymology(24)    #funny(63)    #in bulgarian(28)    #lyrically(1)    #originally(9)    #philosophically(26)    #poetry(18)

Descrizione: This is English translation of poetically-prosaic collection of 50+ shortened (to 11 lines) sonnets, which are spitting at our messed transition to democracy, that for 30 years can't finish, with many analyses & propositions; the verses are retold.
incipit: In the original the title is "Driving through the millet" what is idiom for doing something utterly non-carefully, but I hope that for English reading audience "Helter-Skelter" sounds good enough. The manner of the verses is free-boulevard, with Botev's sarcasm in many places, and of the comments is philosophically deep, i.e. this is not plebeian negation of everything, yet the book is addressed exactly to the common people, hoping that they will try to show a bit of reason, before…

tags: #bulgarian democracy(2)    #funny(63)    #hardest critique(2)    #in english(15)    #inimitable(4)    #philosophically(26)    #profound discussion(2)    #prose(7)    #poetry(18)

Descrizione: In Bulgarian. Това е шеговит тълковен /cum/ етимол-ен речник поне на бълг-ия език (а значи и на др. интересни чужди думи по света, най-често в анг-я и рус-я), който, независимо от несериозния тон, е сериозен научен труд, просто е направен популярен.
incipit: In Bulgarian. От Резюмето: Това е един, колкото научен, толкова и смешен, речник, който не е баш етимологичен, но е и това (в известен смисъл), и поне на българския език, и на наши думи и на чуждици, само че акцента е /не/ толкова на точно указване на произхода или подробно обяснение на думата, а на /връзката/ на тази дума с други думи (от индо-европейските езици) по света, като по този начин, а и чрез обясненията, се търсят /идеите/ стоящи зад тези и подобни корени….

tags: #funny(63)    #in bulgarian(28)    #many languages(14)    #people s psychology(2)    #popularly(44)    #serious reading(19)    #etymology(24)

Descrizione: This is poetical collection of humorous verses in my usual style, id est with nursery thymes, stressing not on feelings but on interesting /ideas/, which are of mixed nature as: philosophical, cynic, funny, etc.; I have gathered them for 5 years.
incipit: Maybe a pair of paragraphs are necessary in the beginning. Because, for one thing, I want to write more poetry in English, for the reason that I have till now circa 10 thousand lines of funny poetry in Russian and at least 8 thousands (in 2015) in Bulgarian, and counting myself for a world writer (what is the essence of my pseudonym – Myrski comes from Russian 'mir', what is both, world and peace), I feel myself bound to increase my, maybe just a thousand or two, poetical lines in English. …

tags: #for children(6)    #funny(63)    #in english(15)    #limericks(6)    #myrskets(3)    #parodies(6)    #philosophically(26)    #sexy(32)    #light verse(2)

Descrizione: In Bulgarian. Това е неочакван експромт в края на коронната и протестната за България година, който аз не бях мислил да пиша, но такъв е моят вариант на народните протести.
incipit: In Bulgarian. Господа, тази книга аз нямах намерение да я пиша, но след като, от 1а страна, народа протестира, вдига джавала…, а, от друга страна, аз бях набрал инерция в тази юбилейна за мен година (станах на 70), като написах 1а след друга (е, под друг псевдоним) 5-6 поетични сбирки с разни бъзикни, … и реших да драсна нещо и под това име, а и, от 3та страна, аз продължавам да съм сърдит на цялата наша обществено за това, че изобщо не ме брои за слива, както се казва, така че…

tags: #anti democratic(2)    #funny(63)    #in bulgarian(28)    #inimitable(4)    #poetry(18)    #political review(2)    #sarcastic(2)    #critically(8)

Descrizione: This is English adaptation of prosaic part, of one unexpected poetical impromptu, this time sextets of type ABABBA. These things in the most shameless manner spit at our democratic "achievements", that put us at the rightful last place in the EU.
incipit: This is my variant of mass protests in Bulgaria in the 2020, only that I don't cry "Down with this Government (let a new one takes place)!" but criticize the whole botched transition to our utmost /right-wing/ democracy, which turned to a long, 30 years for the moment, /war devastation/ of the country, which will end (after quarter to half century) with our disappearance as a country, not only in absolute number of the citizens, but also in sense of Bulgarian ethnicity!

tags: #anti democratic(2)    #funny(63)    #in english(15)    #inimitable(4)    #poetry(18)    #political review(2)    #retelling of verses(1)    #sarcastic(2)    #critically(8)

Descrizione: In Russian. Это поэтический сборник самых разных юмористических стихов, со звонкой (детской) рифмой, в моём традиционном шуточном, да и философском стиле, которых я собирал целых 5 лет. Разделы: философские, секси, детские, шуточные, и другие.
incipit: In Russian. Может быть пару абзацов всё таки нужно вставить в начале. По крайней мере потому что я, в принципе, вообще /не/ собирался писать этих стихов. После эпохального "лимричника" я порядочно устал писать стихи на русском языке и собирался переходить уже к английскому и навсегда. Однако у меня были некоторые, так сказать, заготовки, или идеи, две строчки всего, с неясной идеей, но с хватающим или вызывающим звучанием, которые думал оставить для желающих авторов (также и на других языках). …

tags: #for children(6)    #funny(63)    #in russian(16)    #limericks(6)    #myrskets(3)    #philosophically(26)    #sexy(32)    #sundry(5)    #light verse(2)

Descrizione: This is poetical collection in Bulgarian, gathered for 5 years, of various humorous verses in my style, divided in: philosophical, sexy, for children, nonsenses, funny miniatures, singings, others, my fatherland, and are in 4 parts (here in 1 place).
incipit: In Bulgarian | СЪДЪРЖАНИЕ || 0. Предговор | 1. Философски | 2. Леко секси | 3. За деца | 4. Нонсенси и каламбури | 5. Разни кудоши | 6. Разпявки под душа | 7. Други | 8. Моето отечество | 9. Следговор || Тъй като книгата е доста голяма то тя е разбита на 4 книги-части, които тук са на 1о място, като в І-та част е от началото до края на дългите философски стихове, във ІІ-та са късите философски + сексито + детските, в ІІІ-та са нонсенсите + кудошите, и в ІV-та са от разпявките и до края. ||

tags: #for children(6)    #funny(63)    #in bulgarian(28)    #limericks(6)    #my fatherland(1)    #myrskets(3)    #nonsenses(8)    #philosophically(26)    #sexy(32)    #light verses(13)

Descrizione: This is my, probably last, book with publicistics, or philosophical judgments about everything, which are chiefly cynical (i.e. realistic), also with some etymologies and funny verses. I hope to continue it for 5 more years, where 2020 is the zeroth.
incipit: In English. Contents of This Year || 0.00. Why This Book? | 0.01. Why This Title? About The Difficulties | 0.02. About Bulgarian Deplorable Conditions And Barbarity | 0.03. About World Population | 0.04. More About Bulgarian Barbarity | 0.05. About Emancipation | 0.06. About Going to Pension | 0.07. About Future Social Allowances | 0.08. About Exploitation | 0.09. About Communism and Fascism | 0.10. About Gloria Mundi ||

tags: #funny(63)    #judgments(3)    #philosophy(27)    #publicistics(9)    #thoughts(3)    #untraditional(3)    #verses(5)    #in english(15)

Descrizione: In German. Here I explain in humorous form why I do not like the democracy, what it lacks for to be good enough for intelligent people. Because it looks good from afar, but in its essence is just a beautiful lie.
incipit: Inhaltsverzeichnis | 0. Definition 1. Unmöglichkeit dieser Lösung 2. Diese Prozedur ist nirgendwo anders verwendet 3. Die Demokratie im alten Griechenland 4. Null-Lösung 5. Strategische und taktische Regierung 6. Großartig und unvernünftig! 7. Der beste… Schnuller für das Volk! 8. Es herrscht schlechte Repräsentativität 9. Aufteilung der Mächte 10. Gesetzlichkeit gegen Moralität 11. Moralisches Bild der Politiker 12. Weibliche Regierung 13. Andere Momente 14. Vorteile und Nachteile 15. Schlus.

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #in many languages(3)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: In English. Here I explain in humorous form why I do not like the democracy, what it lacks for to be good enough for intelligent people. Because it looks good from afar, but in its essence is just a beautiful lie.
incipit: Contents | 0. Definition 1. Impossibility of this solution 2. This procedure is not used anywhere else 3. The democracy in Ancient Greece 4. Zero solution 5. Strategic and tactical ruling 6. Great and unreasonable! 7. The best… pacifier for the people! 8. It reigns bad represenativeness 9. Division of the powers 10. Lawfulness against morality 11. Moral image of the politicians 12. Feminine ruling 13. Other moments 14. Advantages and disadvantages 15. Closing comments |

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #in many languages(3)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: Qui io do spiegazioni in forma umoristica perché la democrazia non mi piace, cosa le manca per essere abbastanza buona per persone intelligenti. Perché essa sta bene da lontano, ma nella sua essenza è solo una bella bugia.
incipit: Contenuto | 0. Definizione 1. Impossibilità di questa soluzione 2. Questa procedura non è usata altrove 3. La democrazia nell'antica Grecia 4. Soluzione zero 5. Gestione strategica e tattica 6. Grande e irragionevole! 7. Il miglior… ciuccio per la gente! 8. Regna una scarsa rappresentatività 9. Divisione dei poteri 10. Legalità contro moralità 11. Immagine morale dei politici 12. Governo femminile 13. Altri momenti 14. Vantaggi e svantaggi 15. Commenti finali |

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: Здесь я даю в юмористической форме разъяснения о том, почему мне не нравится демократия, чего ей не хватает, чтобы быть достаточно хорошей для интеллигентных людей. Потому что она выглядит хорошо издали, но в своей сущности просто красивый обман.
incipit: Содержание | 0. Определение | 1. Невозможность этого решения | 2. Эта процедура не применяется нигде больше | 3. Демократия в Древней Греции | 4. Нулевое решение | 5. Стратегическое и тактическое управление | 6. Великое и неразумное! | 7. Лучшая… соска для населения! | 8. Царит плохая представительность | 9. Разделение властей | 10. Законность против морали | 11. Моральный облик политиков | 12. Женское управление | 13. Другие моменты | 14. Преимущества и недостатки | 15. Заключительные коммен

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: This is mixed collection of funny, philosophical, sexy, and of other sorts verses, ordered chronologically, and divided by the languages, where only the poetry (with some explans) as percentages gives: Bul – 77 %, Eng – 2 %, Ger – 2 %, Rus – 19 %.
incipit: Continues. These are not really lyrical verses, yet they are in my usual thoughtful & joyful style, and can make you laugh and think, they illustrate some interesting thoughts and ideas. Here all is written in one year, little by little, between writing of serious things, and I intend to continue in this way for several years. In the short version cut is only the Bul, so that the Rus as if is present best of all.

tags: #cynically(5)    #funny(63)    #in bulgarian(28)    #in english(15)    #in german(5)    #in russian(16)    #originally(9)    #philosophically(26)    #sexy(32)    #light verses(13)

Descrizione: Je donne ici sous forme humoristique des explications pourquoi je n'aime pas la démocratie, ce qu'elle manque pour être assez bon pour les gens intelligents. Parce elle ont a l'air bien de loin, mais dans son essence, c'est juste un beau mensonge.
incipit: Contenu|0.Définition |1.Impossibilité de cette solution |2.Cette procédure n'est pas utilisée nulle part ailleurs |3.La démocratie dans la Grèce antique |4.Solution zéro |5.Gestion stratégique et tactique |6.Grande et déraisonnable! |7.La meilleure … sucette pour les gens! |8.Il règne une mauvaise représentativité |9.Partage des pouvoirs |10.Légalité contre moralité |11.Image morale des politiciens |12.Gestion féminine |13.Autres moments |14.Avantages et inconvénients |15.Commentaires de clôture.

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #in many languages(3)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: This is my, probably last, book with publicistics, or philosophical judgments about everything, which are chiefly cynical (i.e. realistic), also with some etymologies and funny verses. I hope to continue it for 5 more years, where 2020 is the zeroth.
incipit: In English. Contents of First Year || 1.00. About the Paradoxes | 1.01. About the Intellect and the Sciences | 1.02. About the Omnipresence of Stupidity | 1.03. About the Probability and the Existence of God | 1.04. About the /_Necessity_/ of Evil | 1.05. About the Core and the Border | 1.06. About the Several Ways to a Goal | 1.07. About the Compromises | 1.08. About the Global Warming and Some Bad Habits | 1.09. Where to After the Emancipation? | 1.10. Myself as Example ||

tags: #funny(63)    #judgments(3)    #philosophy(27)    #publicistics(9)    #thoughts(3)    #untraditional(3)    #verses(5)    #in english(15)

Descrizione: Yo doy aquí explicaciones en forma humorística por qué no me gusta la democracia, qué le falta para ser lo suficientemente buena para las personas inteligentes. Porque ella se ve bien desde la distancia, pero en esencia es solo una hermosa mentira.
incipit: Contenido | 0. Definición| 1. Imposibilidad de esta solución| 2. Este procedimiento no se usa en ningún otro lugar| 3. La democracia en la antigua Grecia| 4. Solución cero| 5. Gestión estratégica y táctica| 6. ¡Grande e irrazonable!| 7. ¡El mejor… chupete para la gente!| 8. Reina mala representatividad| 9. División de los poderes| 10. Legalidad versus moralidad| 11. Imagen moral de los políticos| 12. Gobierno femenino| 13. Otros momentos| 14. Ventajas y desventajas| 15. Comentarios finales|

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #many languages(14)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: Aqui eu dou explicações de forma humorística porque eu não gosto de democracia, o que falta para ser bom o suficiente para pessoas inteligentes. Porque ela parece bom à distância, mas em sua essência é apenas uma bela mentira.
incipit: Conteúdo | 0. Definição | 1. Impossibilidade desta solução | 2. Este procedimento não é usado em nenhum outro lugar | 3. A democracia na Grécia Antiga | 4. Solução zero | 5. Gestão estratégica e tática | 6. Grande e irracional! | 7. A melhor… chupeta para o povo! | 8. Reina fraca representatividade | 9. Divisão de poderes | 10. Legalidade versus moralidade | 11. Imagem moral dos políticos | 12. Governo feminino | 13. Outros momentos | 14. Vantagens e desvantagens | 15. Comentários finais |

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #many languages(14)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: In Romanian. Aici eu dau explicații în formă umoristica, de ce nu-mi place democrația, ceea ce îi lipsește pentru a fi suficient de bun pentru oamenii inteligenți. Pentru ea că arată bine de departe, dar în esența sa este doar o minciună frumoasă.
incipit: Conţinutul |0. Definiție |1. Imposibilitatea această soluție |2. Această procedură nu este utilizată nicăieri altundeva |3. Democrația în Grecia Antică |4. Soluție zero |5. Management strategic și tactic |6. Mare și nerezonabile! |7. Cel mai bun… suzetă pentru oameni! |8. Regenează slaba reprezentativitate |9. Împărțirea puterilor |10. Legalitate versus moralitate |11. Imaginea morală a politicienilor |12. Guvernul feminin |13. Alte momente |14. Avantaje și dezavantaje |15. Comentarii finale |

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #many languages(14)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: In Dutch. Ik geef hier in humoristische vorm uitleg, waarom ik de democratie niet mag, wat het mist om goed genoeg te zijn voor intelligente mensen. Omdat het er van een afstand goed uitziet, maar in wezen gewoon een mooie leugen is.
incipit: Inhoud |0.Definitie |1.Onmogelijkheid van deze oplossing |2.Deze procedure wordt nergens anders gebruikt |3.De democratie in het oude Griekenland |4.Nul oplossing |5.Strategische en tactische overheid |6.Geweldig en onredelijk! |7.De beste… fopspeen voor de mensen! |8.Er is een slechte representativiteit |9.Verdeling van de bevoegdheden |10.Wettigheid versus moraliteit |11.Moreel beeld van politici |12.Vrouwelijke heerschappij |13.Andere momenten 14.Voor- en nadelen |15.Slotopmerkingen |

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #many languages(14)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: In Swedish. Här ger jag förklaringar på ett humoristiskt sätt, varför jag inte gillar demokratin, vad den saknar för att vara tillräckligt bra för intelligenta människor. Eftersom det ser bra ut långt ifrån, men bara är en vacker lögn i sin essens.
incipit: Innehåll | 0.Definition | 1.Omöjligheten till denna lösning | 2.Denna procedur används inte någon annanstans | 3.Demokratin i antikens Grekland | 4.Noll lösning | 5.Strategiskt och taktiskt kommando | 6.Stor och orimlig! | 7.Det bästa… napp för folket! | 8.Det finns dålig representativitet | 9.Uppdelning av makter | 10.Legalitet kontra moral | 11.Moralisk bild av politiker | 12.Kvinnlig regering | 13.Andra ögonblicket | 14.Fördelar och nackdelar | 15.Avslutande anmärkningar |

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #many languages(14)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: In Esperanto. Mi donas ĉi tie humure klarigojn, kial mi ne ŝatas la demokration, kio mankas al ĝi por esti sufiĉe bona por inteligentaj homoj. Ĉar ĝi aspektas bone de malproksime, sed en sia esenco estas nur bela mensogo.
incipit: Enhavo | 0. Difino | 1. Neebleco de ĉi tiu solvo | 2. Ĉi tiu procedo ne estas uzata aliloke | 3. La demokratio en Antikva Grekio | 4. Nula solvo | 5. Strategia kaj taktika regado | 6. Bonega kaj senracia! | 7. La plej bona… suĉumilo por la homoj! | 8. Ĝi regas malbona reprezentateco | 9. Divido de la potencoj | 10. Leĝeco kontraŭ moralo | 11. Morala bildo de politikistoj | 12. Ina regado | 13. Aliaj momentoj | 14. Avantaĝoj kaj malavantaĝoj | 15. Fermaj komentoj |

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #many languages(14)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: In Ukrainian. Тут я даю в гумористичній формі роз'яснення про те, чому мені не подобається демократія, чого їй не вистачає, щоб бути досить хорошою для інтелігентних людей.
incipit: Зміст | 0. Визначення | 1. Неможливість цього рішення | 2. Ця процедура більше ніде не застосовується | 3. Демократія в Стародавній Греції | 4. Нульове рішення | 5. Стратегічне і тактичне управління | 6. Велике і нерозумне! | 7. Найкраща… соска для населення! | 8. Це панує погана репрезентативність | 9. Розподіл влади | 10. Законність проти моралі | 11. Моральне обличчя політиків | 12. Жіноче управління | 13. Інші моменти | 14. Переваги і недоліки | 15. Заключні коментарі |

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #many languages(14)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: In Polish. Tutaj w żartobliwej formie ja wyjaśniam, dlaczego ja nie lubię demokracji, czego jej brakuje, aby była wystarczająco dobra dla inteligentnych ludzi.
incipit: Zawartość | 0. Definicja | 1. Niemożliwość takiego rozwiązania | 2. Ta procedura nie jest zastosowania nigdzie indziej | 3. Demokracja w starożytnej Grecji | 4. Rozwiązanie zerowe | 5. Zarządzanie strategiczne i taktyczne | 6. Świetnie i nierozsądnie! | 7. Najlepszy… smoczek dla ludzi! | 8. Króluje słaba reprezentatywność | 9. Podział władz | 10. Praworządność przeciw moralność | 11. Moralny wizerunek polityków| 12. Kobiece zarządzanie| 13. Inne momenty| 14. Zalety i wady| 15. Uwagi końcowe|

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #many languages(14)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: In Czech. Zde vtipně podám vysvětlení, proč nemám rád demokracii, co jí chybí, aby byla dost dobrá pro inteligentní lidi. Protože to vypadá dobře z dálky, ale v jádru je to jen krásná lež.
incipit: Obsah | 0. Definice | 1. Nemožnost tohoto řešení | 2. Tento postup se nikde jinde nepoužívá | 3. Demokracie ve starověkém Řecku | 4. Nulové řešení | 5. Strategické a taktické řízení | 6. Skvělé a nerozumné! | 7. Nejlepší… dudlík pro populaci! | 8. Vládne špatná reprezentativnost | 9. Rozdělení pravomocí | 10. Zákonnost proti morálka | 11. Morální obraz politiků | 12. Ženska vlada | 13. Další okamžiky | 14. Výhody a nevýhody | 15. Závěrečné komentáře |

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #many languages(14)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)

Descrizione: In Slovak. Tu vtipnou formou ja podávam vysvetlenie, prečo nemám rada demokraciu, čo jej chýba, aby bola dosť dobrá pre inteligentných ľudí. Pretože z diaľky ona vyzerá dobre, ale vo svojej podstate je len krásna lož.
incipit: Obsah | 0. Definícia | 1. Nemožnosť tohto riešenia | 2. Tento postup sa nepoužíva nikde inde | 3. Demokracia v starovekom Grécku | 4. Nulové riešenie | 5. Strategické a taktické riadenie | 6. Skvelé a nerozumné! | 7. Najlepší… cumlík pre populáciu! | 8. Vládne zlá reprezentatívnosť | 9. Rozdelenie právomocí | 10. Zákonnosť proti morálke | 11. Morálny obraz politikov | 12. Ženské rozhodnutie | 13. Ostatné okamihy | 14. Výhody a nevýhody | 15. Záverečné komentáre |

tags: #drawbacks(17)    #funny(63)    #humorous form(17)    #many languages(14)    #popularly(44)    #propositions(20)    #serious reading(19)    #unorthodox(17)    #democracy(29)


Nota: vi invitiamo a
Questo indirizzo email è protetto dagli spam.
Attiva JavaScript per vederlo.
eventuali termini o contenuti illeciti, scurrili o errati che potrebbero essere sfuggiti al controllo degli Autori o dello Staff.PayPal

L'associazione culturale BraviAutori sopravvive solo grazie alle piccole donazioni. Se il nostro sito ti è piaciuto, se vuoi contribuire alla sua crescita e allo sviluppo di nuove iniziative, se ci vuoi offrire una pizza, una birra o proprio non sai scegliere chi far felice, considera la possibilità di fare una donazione. Oppure acquista uno dei nostri libri. Puoi usare PayPal (qui a fianco) oppure seguire le istruzioni in fondo a questa pagina. Per ulteriori informazioni, scrivete alla .


Grazie, e buon lavoro!php
Creative Commons
MySQL
Aruba.it
Contatori visite gratuiti
(questo indicatore conta le visite da parte di nuovi visitatori)
PhpBB3

Per gli smartphone o per i computer lenti è disponible una visualizzazione più leggera del sito.

informazioni sulla tua navigazione:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
IP: 3.236.112.70


BraviAutori.it (il portale visual-letterario)

Version: 20.0409

Developed by Massimo Baglionemap
Mappa del sito


Informazioni sull'uso dei cookie da parte di questo sito

Opere generate da/con Intelligenza Artificiale Generativa

La nostra policy sulla privacy

Info e FAQ

Contatti


© 2006-2024
All rights reserved

Copyrighted.com Registered & Protected

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Main site copyrights:
MCN: WVTT8-HGT7X-69B5W
MCN: WT4R4-8NXSX-1LXZB

Pagina caricata in 0.54 secondi.
Dedicato a tutti coloro che hanno scoperto di avere un cervello,
che hanno capito che non serve solo a riempire il cranio e che
patiscono quell'arrogante formicolio che dalle loro budella
striscia implacabile fino a detonare dalle loro mani.

A voi, astanti ed esteti dell'arte.

(Sam L. Basie)
Special thanks to all the friends of BraviAutori who have
contributed to our growth with their suggestions and ideas.