pagine viste: ...
...no javascript...
phone
Opzioni grafiche:
T
T
T
Ti
Ti
Benvenuto, visitatore
     
Wed 27 January, 01:29:26
logo


Elenenco delle opere (23) relazionate dal tag "FUNNY"

(mostra tutti)descrizione: In Russian. Здесь собраны все мои ранние стихи на русском, до 2015-го, которых вовсе не много (по сравнению с тем, что я писал на болгарском), да они ещё и самого разного естества, хотя это лёгкая поэзия (light verse), но зато в одном месте.

incipit: Эти стихи не совсем то, что понимают под художественной поэзией, а относятся к так называемой "лёгкой" (light verse), где основное внимание обращается на рифмы, а не настолько на содержание. Я их писал в своё удовольствие, потому что, как я давно заметил: | Как железы выделяют секреты | Так и стихи пишут часто поэты. | Вот, и разделы у меня следующие: почти серьёзное, каламбуры и нонсенсы, лёгкое секси, пародии, детские стихи, и разное. Так что сборник разношёрстый, но годится для развлечения.

#acrostics(4)    #funny(23)    #in russian(9)    #light verses(6)    #nonsenses(8)    #parodies(5)    #political(41)    #sexy(7)    #sundry(5)    #for children(3)

descrizione: Here are gathered all my early (till 2015) poetical attempts in English, which are not very much and also quite different in their genre, although all are mostly light verses with the so called nursery rhymes. At last in 2016 the book is closed.

incipit: These are light verses, in English, covering different topics, and they are such because this is what I like to read and write, and I am doing this from the very beginning, as you say, , or for fun. Yet I have put it also in poetical form, namely: | How the glands of the body secrete, | So many poets write verses, indeed. | Only that the others usually don't admit this. The topics are: funny things, sexy things, political things, for children, dedicated things, and others.

#acrostics(4)    #funny(23)    #light verses(6)    #nonsenses(8)    #parodies(5)    #political(41)    #sexy(7)    #sundry(5)    #for children(3)

descrizione: In Bulgarian. Това е именно “върло” демократична поезия, т.е. анти-демократична. Но то надали има страна по света където интелигентните хора да харесват демокрацията - защото тя е прекалено вулгарна! Е, аз си казвам думата чрез леката ми поезия.

incipit: Ами, демокрацията е доста странен феномен, който аз разглеждам в други книги, но основните причини за нашите бъркотии се свеждат до: бързата и необмислена промяна, неопитните ни политици, тоталното отричане на тоталитаризма, загубата на всичките ни пазари, обезценяването на старите левчета, отсъствието на единомислие между партиите, заблудата за лесно забогатяване, заимстване само на отрицателното от Запада, и прочее. С една дума - в това, че ни беше /малко акъла/ за да намерим златната среда!

#in bulgarian(12)    #light verses(6)    #nonsenses(8)    #parodies(5)    #political(41)    #sundry(5)    #funny(23)

descrizione: In Bulgarian. Това са най-различни детски стихове, и за малки, и за големи, с леки и запомнящи се рими; Книгата все стоеше отворена, но в 2017 най-после я затворих.. Доколкото детските стихосбирки са с малко неща, то от тук ще излязат 2 книжки.

incipit: Е, ето ви начало, щом искате, от едноименното със заглавието стихотворение: | В долината на Замбези | крокодил ми се изплези; | щом понечих да го хвана, | хукна той към океана. || Аз реших да го преследвам, | ала бавничко напредвам, | че е местността блатиста | и опасна за спортиста. || Крокодила е кат' лодка | и с клатушкаща походка | се провира като пура | през блатата и папура, || ... и още много.

#for children(3)    #light verses(6)    #nonsenses(8)    #parodies(5)    #sundry(5)    #funny(23)

descrizione: In Bulgarian. Тук има неща свързани с автора, но това не е автобиография и материалите са интересни. Засега те са 5: Мирски срещу Мирски, Обява, Условия за печатане на Мирски, Творческо завещание на Мирски, и Затворено писмо до магазин "Мухоловка".

incipit: In Bulgarian. Накратко./ Мирски срещу Мирски – Обзор на творч-то на автора, но под формата на комичен диалог със своя антипод./ Обява – Хуморист. обява от автора в поетична форма, в римска терца, по случай излизането му в пенсия./ Условия за печатане на Мирски - Материалът не е за читателите, а за възможни издатели./ Творческо завещание на Мирски - Също не е за читатели, а за собственици на сайтове посмъртно./ Затворено писмо до магазин "Мухоловка" – смешно, но реално писмо, силно допълнено./

#advertising(1)    #conglomerate(3)    #creative(4)    #folder(3)    #funny(23)    #future plans(3)    #jokes(3)    #poetry(11)    #printing(3)    #review(3)    #testament(5)    #works(3)    #biography(3)

descrizione: In Bulgarian. Това са преводи от английски на най-различни хумористични стихове, нонсенси, каламбури, и лимрици на български, по усмотрение на автора; плюс това са дадени и английските оригинали, както и някои трудно преводими нещица в оригинал.

incipit: Първото нещо е, че това не е систематичен превод на която и да било книга със английски стихове, а нещо “клъвнато” от тук и от там, което ми се е показало интересно. Така че от това следва и второто, а именно, че това е мой подбор на най-интересните английски и/или американски хумористични стихове, които съм срещал из нашите библиотеки. Е, разбира се, “най” е относително понятие, а и моя филтър сигурно е спорен за мнозина, но след като това не са предварително поръчани преводи, то ...

#bulgarian(26)    #funny(23)    #light(4)    #limericks(4)    #miniatures(2)    #nonsenses(8)    #poetry(11)    #sources(2)    #translation(3)    #verses(4)    #calembours(4)

descrizione: In Bulgarian. Това са преводи на редица немски леки и хумористични стихове на български. Включени са неща, които са се харесали лично на автора, като най-добре е представен Ерих Кестнер, после следват Вилхелм Буш, Кристиан Моргенщерн, и други.

incipit: In Bulgarian. Тук са събрани редица мои преводи от немски. Те не винаги са лека поезия или каламбури, особено Ерих Кестнер, с когото започвам, но тъй като неговата поезия отговаря на афинитета на преводача към прости и запомнящи се детски рими, както и към по-скоро философско (дори цинично, при нужда) виждане за нещата, нежели на емоционални описания на ситуации (които, най-често, са лишени от особен смисъл), то всичко това е сложено под една обща шапка. Освен това по-нататък има епиграми и ...

#bulgarian(26)    #christian morgenstern(1)    #erich kestner(1)    #funny(23)    #german(2)    #light(4)    #nonsenses(8)    #poetry(11)    #sources(2)    #translation(3)    #verses(4)    #wilhelm bush(1)    #calembours(4)

descrizione: In Bulgarian. Това е моята последна поетична книга на български, писана за 3-4 месеца в 69-та ми година. Тоя път това е уж любовна лирика, в стил Петрарка, но аз съм си аз, и тя е по-скоро шеговита, секси, философска, научна, от всичкото по малко.

incipit: Здравейте мои скъпи (защото сте малко) читатели. Аз уж се зарекох да не пиша повече стихове на български, ама на, не се стърпях и за 3-4 месеца /сварганил/ (според руснаците) една съвсем прилична стихосбирка. Е, аз не мислех тя да е толкова голяма, но, дето има един лаф, апетита идва с яденето, и като така, от 50-тина, сонетите пораснаха до 100 (във въображението ми), и реших че е по-добре те да са на три места по 50, че дори и по /51/, защото кръглите цифри не са хубави. ...

#funny(23)    #love(10)    #philosophically(16)    #sonnets(2)    #woman body(1)    #bulgarian(26)

descrizione: This is a book of funny & not decent poetry, like collection of several (7) new authors and contains only the invented by me Myrskets (by 7 from an author), + a rounding (to make them 50) piece, plus a famous Appendix by me. Yet it is abridged here.

incipit: This is a book of poetry, yet it isn’t in my traditional form, but is a collection of 7 new (as if) authors and contains only the invented by me Myrskets (by 7 such from an author), plus a rounding (to make them 50) piece from me, and an Appendix with one shitty (if I may allow myself this expression) ballad that waits the musician, who will use it as libretto. Ah, and they have one small introductory half-page plus one small verse at the end, preferably of 7 lines.

#light(4)    #poetry(11)    #sexy(7)    #sonnet(2)    #verses(4)    #funny(23)

descrizione: In Russian. Это популярное и забавное эссе о болгарском варварстве, которое написано в моей популярной и нетрадиционной манере, как и предыдущие социальные эссе.

incipit: In Russian. Это углублённое, методическое, этимологическое, философское, но и популярное и забавное эссе или студия о болгарском варварстве, со множеством примеров и сравнений между нами и другими странами. Оно длинное, но настолько /нетрадиционное/, что стоит положенных усилий по его прочтению. Не забыто и традиционное шуточное поэтическое Приложение (на английском) после конца текста.

#comparisons(4)    #etymology(19)    #funny(23)    #in russian(9)    #non traditionally(21)    #philosophy(24)    #pro and contra(7)    #proofs(4)    #barbarity(6)

descrizione: In English. This is what is said, yet written in my popular and untraditional manner like the previous social essays.

incipit: This is popular article about the proper way to get old, which includes: introduction, concrete chapters about the right look at the medicine & moderation, the dangers of fast transitional periods (to the old age), cares about the body & its organs (based on personal experiences), then about the brain, and philosophical conclusive remarks. It is intended for people after the middle of the life, about 40, but deals chiefly with pensioners. The traditional poetical Appendix is also not forgotten.

#comparisons(4)    #etymology(19)    #funny(23)    #in english(5)    #non traditionally(21)    #philosophy(24)    #pro and contra(7)    #proofs(4)    #barbarity(6)

descrizione: In English. This is what is said, yet written in my popular and untraditional manner like the previous social essays.

incipit: In English. This is a thorough, methodical, etymological, philosophical, yet also popular and funny essay or study about especially Bulgarian barbarity, with many examples and comparisons between us and the other countries. It is long, but it is so /untraditional/, that I think it is worth the efforts to read it. The usual (and funny) poetical Appendix after the end is also not forgotten.

#comparisons(4)    #etymology(19)    #funny(23)    #in english(5)    #non traditionally(21)    #philosophy(24)    #pro and contra(7)    #proofs(4)    #barbarity(6)

descrizione: In Bulgarian. Това е популярно и забавно есе за българското варварство, което е написано в моя обичаен популярен и нетрадиционен маниер, както и предишните социални есета.

incipit: In Bulgarian. Това е задълбочено, методично, етимологично, философско, но и популярно и забавно есе или студия за българското варварство, с множество примери и сравнения между нас и другите страни. То е дълго, но пък е толкова /нетрадиционно/, че си струва положените усилия за прочитането му. Не е забравено и обичайното шеговито поетично Приложение (на английски) след края на текста.

#comparisons(4)    #etymology(19)    #funny(23)    #in bulgarian(12)    #non traditionally(21)    #philosophy(24)    #pro and contra(7)    #proofs(4)    #barbarity(6)

descrizione: In English. This is what is said, yet written in my popular and untraditional manner like the previous social essays.

incipit: This is both, philosophical and funny essay about such unprovable things like the existence of God, the Creation, the organized matter, the ad hoc method of creation of what can be created and without global sight at the things, and some other related questions, with the addition of traditional poetical Appendix.

#creation(7)    #funny(23)    #in english(5)    #matter(3)    #non traditionally(21)    #philosophy(24)    #pro and contra(7)    #religion(22)    #thoughtfully(3)    #god(3)

descrizione: In Russian. Это философское и смешное эссе о существовании Бога, Сотворении, организованной материи, и других связанных вопросах, которое написано в моей популярной и нетрадиционной манере, как и предыдущие социальные эссе.

incipit: In Russian. Это одновременно философское и смешное эссе о таких недоказуемых вещах как существование Бога, Сотворение, организованная материя, метод “для случая” (ad hoc) сотворения того, что можно было сотворить, и без глобального взгляда на вещи, и некоторые другие связанные вещи, с добавлением традиционного поэтического Приложения.

#creation(7)    #funny(23)    #in russian(9)    #matter(3)    #non traditionally(21)    #philosophy(24)    #pro and contra(7)    #religion(22)    #thoughtfully(3)    #god(3)

descrizione: In Bulgarian. Това е едновременно философско и смешно есе за съществуването на Бога, Сътворението, организираната материя, и други свързани въпроси, което е написано в моя обичаен популярен и нетрадиционен маниер, както и предишните социални есета.

incipit: In Bulgarian. Това е едновременно философско и смешно есе за такива недоказуеми неща като съществуването на Бога, Сътворението, организираната материя, метода “за случая” (ad hoc) на сътворение на това, което може да бъде сътворено, и без глобален поглед върху нещата, и някои други свързани неща, с добавка на традиционното поетично Приложение.

#creation(7)    #funny(23)    #in bulgarian(12)    #matter(3)    #non traditionally(21)    #philosophy(24)    #pro and contra(7)    #religion(22)    #thoughtfully(3)    #god(3)

descrizione: This is an etymological & educational paper, but written in frivolous & funny manner, discussing the grammatical genders, some forms related with them, the sexes, the very sexual organs, as well also some philosophical observations about the sexes.

incipit: This text is like subtitle. | This is belletristic work, and rather etymological essay, but it, still, can be taken as libretto for a musical piece with one introductory and 5 other movements, namely: | 0. adagio, lento, asessuale; | 1. andante assai cantabile; | 2. rondo mirabilmente giocoso; | 3. allegro vivace e sessuale; | 4. larghetto pensoso e melodioso; | 5. finale burlescamente furioso. ||

#different languages(2)    #etymology(19)    #funny(23)    #hidden ideas(2)    #in english(5)    #interesting(2)    #philosophy(24)    #sexes(2)    #sexual organs(2)    #genders(3)

descrizione: In Russian. Это беллетристический материал, и скорее этимологическое эссе, но оно написано в вольной и шуточной манере. Здесь обсуждаются грам. роды, некоторые формы связанные с ними, роды и полы, секс. органы, и некот. философские наблюдения о полах

incipit: In Russian. Это творческая переработка английской “Fantasy”. Дальше как бы подзаголовок. | Это беллетристический материал, и скорее этимологическое эссе, но оно, тем не менее, может быть принято как либретто для музыкального произведения с одной вступительной и пятью другими частями, точнее: | 0. adagio, lento, asessuale; | 1. andante assai cantabile; | 2. rondo mirabilmente giocoso; | 3. allegro vivace e sessuale; | 4. larghetto pensoso e melodioso; | 5. finale burlescamente furioso. ||

#different languages(2)    #etymology(19)    #funny(23)    #hidden ideas(2)    #in russian(9)    #interesting(2)    #philosophy(24)    #sexes(2)    #sexual organs(2)    #genders(3)

descrizione: Limericks in Russian for the whole world, 1,850 pieces. In Russian. Это эпохальное шуточное поэтическое произведение состоящее из огромного числа лимриков, для всего мира. Это шуточная география, которая пикантная и циничная, но не вульгарная.

incipit: In Russian. Здеся 10 файлов, в основном по континетам. | 0 – Предисловие; | 1 – Европа (273 шт.); | 2 – Евразия (бывший Союз и вокруг, 163 шт.); | 3 – Ближний Восток (165 шт.); | 4 – Дальний Восток (238 шт.); | 5 – Африка (346 шт.); | 6 – Северная Америка (365 шт.); | 7 – Южная Америка (193 шт.); | 8 – Австралия и Океания (104 шт.); | 9 – три Приложения + Индекс географических названий. ||

#funny(23)    #in russian(9)    #light verses(6)    #limericks(4)    #poetry(11)    #geography(1)

descrizione: In Bulgarian. Това е стихо-прозаична сбирка от 50+ леко съкратени (до 11 реда) сонети наречени /соньотки/, оплюващи объркания ни преход към демокрация, който за 30 год. още не свършва, с разбори на сумата въпроси, и съвети за оправяне на бъркотиите.

incipit: |СОНЬОТКА 00-ва || Сред нашта тъпотия безпросветна |поредна мисъл любородна светна |в главата Йотова, да поднесе |масали весели и компромè. || Соньотки лекички, със коментари |за наште вечни каши демократски |подготвя той, и с’га ще ги стовари |пред пичове, отрочета, и мацки. || Понеже тез’, коит’ у нас остават, |не може вечно тъй да продължават, |въпроси редно е да си задават. || Коментар: Е, това ще e и Предговор към стихо-прозо-сбирката, защото тук всичко има еднакъв вид: стихче и коментар...

#bulgarian democracy(1)    #hardest critique(1)    #in bulgarian(12)    #inimitable(1)    #philosophically(16)    #poetry(11)    #profound discussion(1)    #prose(1)    #funny(23)

(racconto politico, lunghissimo)  di nwChris Myrski

descrizione: In German. Dieses Genre nenne ich “Politistik”, als alles, was über die Sozialpolitik gesagt werden kann, hier etwas wie politische Science-Fiction oder verschiedene Utopien, aber auch Kritik der Demokratie.

incipit: In German. Das Buch sieht aus wie eine Sammlung von Manifesten von Dutzend politischen Parteien (plus 2 Zusätze). Sie sind sehr verschieden, hauptsächlich ironisch oder satirisch, aber völlig vernünftig. Die gemeinsame verbindende Idee ist, dass jeder von ihnen ein /ideales/ (in einem bestimmten Aspekt) Modell der Demokratie vorschlägt, das /besser als jede/ der existierenden demokratischen Formen ist, was seinerseits einigen Lesern das Recht gibt, das Buch antidemokratisch zu nennen.

#democracy(9)    #in german(1)    #manifestos(1)    #new models(1)    #politics(41)    #realistic(2)    #scientific(7)    #unique(1)    #utopias(16)    #funny(23)

descrizione: In Bulgarian. Това е огромен, и писан в самия край на миналия век, речник от /думи и връзки/ между тях, целящи да разкрият не само етимологията, но и скритите зад думите /идеи/ в главите на хората; езиците са поне 10-тина, а текста е на български.

incipit: In Bulgarian. Ех, господа, тази книга се появява на бял свят с около /20/ години закъснение, по редица причини, така че нека кажа в началото нещо за това, а и как тя да се ползува, защото е очевидно, че това /не е/ прочетна книга, тя е етимологичен справочник, ала /повече/ от това, тя е един вид /поема/ за думите по света и за тяхното скрито значение, за начина на мислене на хората използващи думите, понеже аз не съм се интересувал толкова от етимологията, колкото от скритото в главите им. ...

#funny(23)    #ideas in words(1)    #in bulgarian(12)    #many languages(1)    #people s psychology(1)    #philosophical comments(1)    #popularly(25)    #serious reading(1)    #etymology(19)

descrizione: This is cut version of collection of 100+ humorous 5-lines basically (the 100) in Russian, where the pluses are in other languages, but the 100s are cut to 10, so that all come up to 60. Yet they are also acrostics with vertical text for all "Putin".

incipit: Here is the LAST Putinet in English, which is NOT acrostic. || I raised myself non-handmade monument. | And it will stay wide longer than moment. | Now who says Putin -- Myrski jumps ahead, | And who says Myrski -- Putin's ready-red! And nobody can other make comment. ||

#life(6)    #philosophically(16)    #poetry(11)    #politics(41)    #sex(9)    #funny(23)


Nota: vi invitiamo a
Questo indirizzo email è protetto dagli spam.
Attiva JavaScript per vederlo.
eventuali termini o contenuti illeciti, scurrili o errati che potrebbero essere sfuggiti al controllo degli Autori o dello Staff.PayPal

L'associazione culturale BraviAutori sopravvive solo grazie alle piccole donazioni. Se il nostro sito ti è piaciuto, se vuoi contribuire alla sua crescita e allo sviluppo di nuove iniziative, se ci vuoi offrire una pizza, una birra o proprio non sai scegliere chi far felice, considera la possibilità di fare una donazione. Oppure acquista uno dei nostri libri. Puoi usare PayPal (qui a fianco) oppure seguire le istruzioni in fondo a questa pagina. Per ulteriori informazioni, scrivete alla .


Grazie, e buon lavoro!


vota


siti web
siti web
siti web

php
Creative Commons
MySQL
Aruba.it
Contatori visite gratuiti
(questo indicatore conta le visite da parte di nuovi visitatori)
PhpBB3spotfree site


Per gli smartphone o per i computer lenti è disponible una visualizzazione più leggera del sito.

informazioni sulla tua navigazione:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
IP: 3.232.96.22


BraviAutori.it (il portale visual-letterario)

Version: 20.0409

Developed by Massimo Baglione

special thanks to:

all the friends of BraviAutori who have contributed to
our growth with their suggestions and ideas.


map
Mappa del sito


Informazioni sull'uso dei cookie da parte di questo sito

La nostra policy sulla privacy

Info e FAQ

Contatti


© 2006-2021
All rights reserved

Copyrighted.com Registered & Protected

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Main site copyrights:
MCN: WVTT8-HGT7X-69B5W
MCN: WT4R4-8NXSX-1LXZB

Pagina caricata in 0,84 secondi.